Veilig en gezond werken In Beweging

Op 14 november 2016 organiseerde het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig werken samen met VeiligheidNL, de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk en Betonbekistingbedrijven) en Hertel een webinar over de resultaten en ervaringen van de VIBE pilot: Veiligheid en gezondheid In Beweging door inzet van facilitators uit de branche / het bedrijf.

Je kunt het webinar hieronder terugkijken. 

Veel bedrijven willen of zijn al aan de slag met gezond en veilig werken. Maar vaak staan KAM coördinatoren, SHEQ managers en veiligheidskundigen voor een flinke uitdaging: de procedures zijn op orde, maar hoe zorg ik er nu voor dat medewerkers hun gedrag daadwerkelijk veranderen? En dat het nieuwe gedrag ook blijvend is?

In samenwerking met de branches Bouwend Nederland, A&O-fonds Waterschappen en VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk en Betonbekistingbedrijven) heeft VeiligheidNL de VIBE-methode ontwikkeld. Met deze methode kunnen branches en bedrijven gezond en veilig werken op de werkvloer stimuleren. Tijdens de pilot zijn medewerkers uit de branches volgens het train-de-trainer principe opgeleid tot VIBE-facilitator. Daarmee kregen zij de tools en technieken om medewerkers bewust te maken van veilig en gezond werken en ze gedragsmatig (verder) in beweging te brengen. De VIBE-facilitator zorgt voor bewustzijn, signaleert wat er aan de hand is rondom veilig en gezond werken, activeert en stimuleert en reikt tools aan om de gestelde doelen te behalen. Het uiteindelijke doel van de pilot was dat de VIBE-methode na afronding door de brancheorganisaties en bedrijven zelf wordt ingezet om medewerkers in beweging te krijgen.

Meer horen over de ervaringen en het succes?

Charlotte Bruijnen (Consultant, VeiligheidNL) vertelt je tijdens het webinar meer over de VIBE pilot, Hans Huysen (Adviseur kwaliteit, veiligheid en risicomanagement bij TACKnowledge en VIBE-facilitator) vertelt over zijn ervaringen als VIBE-facilitator vanuit de VSB. Hub Moonen (Product Manager, ‎Hertel) neemt je mee in hoe VIBE bij Hertel heeft gezorgd voor een nieuwe impuls rondom veilig en gezond gedrag op de werkvloer.

Interessante links: 
https://www.veiligheid.nl/veilig-werken/vibe
http://www.vsbweb.nl/
http://www.hertel.com/