Webinar ‘Veiligheidsgedrag onder de loep’

Hoe beïnvloed je het gedrag van medewerkers? En hoe creëer je een bedrijfscultuur waar gezond en veilig werken normaal is? Kan ik inzicht krijgen in veilig gedrag binnen mijn organisatie? En hoe verbeter ik met deze kennis veilig werken op de werkvloer? Deze en andere vragen staan centraal in het webinar ‘Veiligheidsgedrag onder de loep’, dat plaats vond op 11 april 2017.

Kijk hieronder het webinar terug. 

Aanleiding voor dit webinar is de lancering van de Scan Veilig Gedrag. Deze Scan is gebaseerd op eerder onderzoek van Joyce Rupert ‘Van Compliance naar Participatie’. Hierin beschrijft zij dat het belangrijk is dat medewerkers naast het opvolgen van regels en procedures (compliance), vrijwillig en (pro)actief bijdragen aan een veilige werkomgeving (participatie). Compliance is belangrijk om een basisniveau van veiligheid te kunnen waarborgen. Maar participatie helpt om de veiligheid in de organisatie naar een hoger plan te tillen.

Maar hoe kun je dit concreet toepassen? Daarvoor heeft het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken in samenwerking met Joyce Rupert de Scan Veilig Gedrag ontwikkeld. Met de Scan Veilig Gedrag breng je in kaart hoe veilig gedrag op de werkvloer is georganiseerd en krijg je tips en adviezen wat er te verbeteren valt. Daarbij is zowel aandacht voor gedrag van leidinggevenden als van medewerkers. De Scan kent een wetenschappelijke basis en is eenvoudig en praktisch te gebruiken voor bedrijven. 
 
Laat je in dit webinar dus snel bijpraten over veilig gedrag! Rob Triemstra plv. Directeur Directie G&VW van het ministerie van SZW licht toe waarom aandacht voor cultuur en gedrag voor het organiseren van gezond en veilig werk van belang is en hoe het idee is ontstaan voor een scan veilig gedrag. Joyce Rupert licht tijdens het webinar de inhoud van de Scan toe, hoe de scan tot stand is gekomen en welke elementen van veilig gedrag worden gemeten, zoals leiderschap. Tot slot gaan we in op de praktische toepassing van de Scan Veilig Gedrag en delen we ervaringen uit de praktijk.

Interessante links: 
Arboportaal, Veiligheid op het werk
Work with Joy - Joyce Rupert

Over de Scan Veilig Gedrag

Met deze Scan Veilig Gedrag neem je het veiligheidsgedrag in jouw organisatie onder de loep en zie je wat medewerkers en leidinggevenden concreet dóen voor veiligheid op het werk en waarom. Op basis van ingevulde vraaglijsten wordt er automatisch een feedbackrapport opgesteld met de resultaten en nuttige en concrete tips en adviezen die helpen de veiligheid op de werkvloer naar een nóg hoger plan te brengen.

Start de scan direct!

Hieronder kun je een korte handreiking downloaden, die je op weg helpt de scan verder op te starten.

Handreiking Scan Veilig Gedrag

Download hier