Webinar Veilig samenwerken in de keten

Veilig samenwerken in de keten is een van de meest actuele onderwerpen in de veiligheidswereld. Iedereen vindt het belangrijk om veilig aan het werk te zijn en aan het einde van de dag weer gezond naar huis te gaan. Maar is dit wel zo vanzelfsprekend? Hoe deel je verantwoordelijkheid als je met meerdere partijen samen aan het werk bent? In de praktijk blijkt het vaak lastig om hier duidelijke afspraken over te maken, zeker als het gaat om afspraken die de gehele keten aangaan, bijvoorbeeld bij complexe materie als het werken met gevaarlijke stoffen.

Om hierbij te ondersteunen heeft Veiligheid Voorop recentelijk een ‘handreiking heldere afspraken’ ontwikkeld die een goede veiligheidscultuur helpt bevorderen bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. De handreiking is een instrument dat helpt om het gesprek tussen ketenpartners op gang te brengen en biedt ook zeker inspiratie voor andere branches om tot heldere afspraken in de keten te komen.

Tijdens het webinar hoor je hoe de handreiking tot stand is gekomen en hoe deze zijn uitwerking krijgt in de praktijk. De volgende drie sprekers vertellen hier meer over:

  • Corine Baarends, projectleider programma Veiligheid Voorop
  • Gert- Jan Crucq, programmamanager Veilig Werken met aannemers bij VOPAK
  • Rick Gooshouwer, manager HSE Quality bij ENGIE

De ‘handreiking heldere afspraken’ is mede tot stand gekomen door ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Rob Triemstra (plaatsvervangend directeur van de directie Gezond en Veilig Werken) is namens het ministerie betrokken geweest bij het Stimuleringsproject ‘Verantwoord opdrachtgeverschap’. Triemstra: “Veilig samenwerken in de keten, is een belangrijk verbeterpunt in de chemische industrie. De ‘handreiking heldere afspraken’ is een uitstekende basis voor een gesprek tussen ketenpartners over goed en veilig werken. Het is een waardevol instrument, Zo’n gesprek moet wel in goede aarde vallen. Dan gaat het over ‘veiligheidscultuur’. Openheid, vertrouwen en respect: dat zie ik echt als randvoorwaarden.”

Lees HIER meer over de Handreiking Heldere Afspraken in een interview met Rob Triemstra, plaatsvervangend directeur Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW en Corinne Baarends van Veiligheid Voorop.

Kijk hieronder het webinar terug en download de Handreiking Heldere Afspraken en de onepager hierover. 

Handreiking Heldere afspraken - Overzicht

Download hier

Handreiking Heldere Afspraken

Download hier