Webinar: Gezond en Veilig Werken in Tijden van R0B0T1SER1NG

Robotisering zal onze samenleving en economie grondig veranderen. Ook op het gebied van gezond en veilig werken. Dit betekent dat er aanpassingen nodig zijn op de arbeidsmarkt. Maar deze aanpassingen verlopen niet automatisch: ze vereisen dat wij er nu al goed over na denken.

In dit webinar staat robotisering centraal. Het thema komt aan bod vanuit zowel een praktisch, als een wetenschappelijk en een beleidsperspectief. Drie experts belichten de impact en mogelijke gevolgen van robotisering op gezond en veilig werken.

Sprekers

  • Koen van Schie, beleidsmedewerker Arbeidsmarkt en Sociaal Economische Aangelegenheden, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Prof.dr. Michiel de Looze, wetenschappelijk onderzoeker productie-ergonomie werkzaam bij TNO en de VU.
  • Albert van der Burg, branche-expert glastuinbouw, Stigas.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Dit webinar is geschikt om de kennis binnen de branche over het thema robotisering te vergroten. Daarnaast kun je hiermee bedrijven binnen jouw branche inspireren en motiveren om samen na te denken over de toenemende robotisering. Wat betekent dit voor jouw branche? Wat voor gevolgen heeft dit voor gezond en veilig werken in de context van jouw branche? En op welke manier kunnen bedrijven binnen jouw branche hiermee omgaan?

Wil je binnen jouw bedrijf het gesprek aangaan over het thema robotisering, en de kennis van jezelf en anderen op dit gebied vergroten? Kijk dan dit webinar en motiveer medewerkers binnen jouw bedrijf om na te denken over wat de toenemende robotisering voor gevolgen heeft op de werkvloer.

Meer weten?

Razende robots: over robotisering en arbeidsbelasting

Download

Factsheet Veilig werken in een veranderende arbeidsmarkt

Download