Gezond en Veilig Werken in Tijden van R0B0T1SER1NG

Iedereen heeft het tegenwoordig over Robotisering. Deze ontwikkeling zal onze samenleving en economie grondig veranderen. Wat niet automatisch zal gaan, zijn de aanpassingen die we op de arbeidsmarkt moeten doen. Daarom is het zaak om daar nu al goed over na te denken.

De Webinar ‘Gezond en Veilig Werken in Tijden van R0B0T1SER1NG’ van 9 mei 2016 geeft inzicht in dit vraagstuk vanuit een beleids-, wetenschappelijk en praktisch perspectief.

Kijk de webinar hier in zijn geheel terug, of in delen:

Introductie

Presentator Kido Koenig kondigt namens het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken de inhoud en het proces van de webinar aan.

Koen van Schie (SZW)

Koen van Schie, Beleidsmedewerker Arbeidsmarkt en Sociaal Economische Aangelegenheden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vertelt over de uitingen van het ministerie rondom robotisering tot zo ver, de rapporten die erover verschenen zijn die helpen met het begrijpen van de beleidsvraagstukken over dit onderwerp en de basisprincipes die ten grondslag liggen aan de beleidsontwikkeling op het gebied van robotisering bij het ministerie.

Dilemma’s en Polls

In dit onderdeel van de webinar presenteert Koen van Schie drie dilemma’s over de relatie tussen robotisering en gezond en veilig werken. Daarnaast beantwoorden de deelnemers drie polls over het onderwerp.

Michiel de Looze (TNO)

Prof. dr. Michiel de Looze is werkzaam bij TNO en de VU. Zijn onderzoeksgebied is Productie-ergonomie, waarbinnen zijn expertise ligt op het gebied van impact van technologie op arbeidsbelasting. Hij draagt een column voor over robotisering en belastbaarheid en gaat ook in op de uitkomst van de polls.

Albert van der Burg (Stigas)

Branche-expert in de glastuinbouw van Stigas, Albert van der Burg, gaat in gesprek met presentator Kido Koenig over de praktische kant van robotisering en gezond en veilig werken. Welke vraagstukken komt hij tegen bij de bedrijven die hij bezoekt? Welke risico’s lopen ze? En welk advies geeft hij? 

 

De webinar vond plaats op 9 mei 2016. Voor het bekijken van de webinar: klik hier.

(Bij het bekijken van de webinar start een gratis versie van Adobe Connect, waarin de webinar in het geheel of in delen te bekijken is. Tevens zijn de documenten te downloaden.)