Webinar: De nieuwe Arbowet

De wetswijziging voor de Arbozorg gaat in per 1 juli 2017 en heeft consequenties voor werkgevers, werknemers en arboprofessionals. Het doel van de wetswijziging is onder andere om meer betrokkenheid bij werkgevers en werknemers te creëren, de bedrijfsarts een sterkere positie te geven en een minimumniveau van arbodienstverlening te garanderen. Om mensen te informeren over deze wijzigingen zijn een aantal webinars georganiseerd, welke u kunt terug kijken door middel van onderstaande links.

Stappenplan Arbozorg – voor werkgevers (23 maart 2017)
Dit webinar gaat in op de organisatie van Arbozorg in de praktijk. Door een gesprek met gastsprekers van SBI Formaat en SuperGarant Zorg wordt een antwoord gegeven op vragen als: Hoe organiseer ik als werkgever nu goede Arbozorg? Welke hulpmiddelen kan ik daarvoor gebruiken en welke stappen moet ik zetten? Wie kan ik daar het beste bij betrekken? Kijk HIER het webinar terug.

Basiscontract – voor werkgevers (21 maart 2017)
Dit webinar gaat in op een belangrijke aanpassing in de Arbowet. Door een gesprek met gastsprekers van brancheorganisatie OVAL en ROC West-Brabant, wordt antwoord gegeven op vragen zoals: Wat houdt het Basiscontract precies in? Wat moeten werkgevers doen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen? Hoe kunnen bedrijven zich hier nu al op voorbereiden? Kijk HIER het webinar terug.

De nieuwe Arbowet – voor werknemers en werkgevers (2 november 2016)
Waar hebben werknemers nu recht op gekregen? Hoe kunnen bedrijven zich hier nu al op voorbereiden? Op deze en andere vragen wordt een antwoord gegeven door een gesprek met gastsprekers van SBI Formaat, IHC Merwede en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast bevat dit webinar een videoboodschap van Minister Asscher, waarin hij de achtergrond van de wetswijziging toelicht. Kijk HIER het webinar terug.

De nieuwe Arbowet – voor arbodienstverleners (2 november 2016)
Wat betekent de nieuwe wetgeving voor arboprofessionals? Hoe kunnen zij zich hier nu al op voorbereiden? Op deze en andere vragen wordt een antwoord gegeven door een gesprek met gastsprekers van Kwaliteit op Maat, OVAL en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast bevat dit webinar een videoboodschap van Minister Asscher, waarin hij de achtergrond van de wetswijziging toelicht. Kijk HIER het webinar terug.

Hieronder vindt u een drietal factsheets die u kunt downloaden.
Naar aanleiding van de vernieuwde wetgeving wordt er gewerkt aan een nieuwe checklist. Tot die voorhanden is, kunt u hieronder de bestaande checklist van OVAL downloaden. Deze geeft, buiten de wijzigingen om, een handig overzicht voor het inrichten van arbozorg.
Tevens kunt u onderstaand de vragen en antwoorden downloaden die n.a.v. de webinars zijn gesteld. 

Meer informatie vindt u op: http://www.sbiformaat.nl/training/nieuwe-vormen-van-medezeggenschap en http://arboportaal.nl/arbozorg

Stappenplan Arbozorg

Download Stappenplan Arbozorg

Factsheet In 6 stappen naar een verbeterde Arbozorg

Download Factsheet In 6 stappen naar verbeterde Arbozorg

Factsheet Basiscontract

Download Factsheet Basiscontract

Checklist OVAL

Download de checklist

Webinar Basiscontract Q&A

Download hier

Webinar Stappenplan Q&A

Download Q&A Webinar Stappenplan

Webinar De Nieuwe Arbowet - Q&A Werkgevers en werknemers

Download Q&A Werkgevers en werknemers

Webinar De Nieuwe Arbowet - Q&A Arboprofessionals

Download Q&A Arboprofessionals