Webinar ‘Doe eens gek en begin een gesprek!’

Op 31 augustus 2017 organiseerden we het webinar ‘Doe eens gek en begin een gesprek!’

Werkgevers zijn bij wet verplicht om een BHV organisatie in te richten. De meeste bedrijven hebben die dan ook. Maar toch wordt het belang van een goed functionerende BHV organisatie regelmatig onderschat. Vaak komt dat omdat het rendement van het investeren in BHV niet zichtbaar is. Of er moet zich acuut een incident voordoen dat er voor zorgt dat iedereen kan zien dat zonder een goede BHV organisatie de gevolgen veel ernstiger hadden kunnen zijn. Wat vaak vergeten wordt is dat BHV ook in preventief opzicht uiterst belangrijk is. Voornamelijk door tijdig fysieke en mentale struikelblokken voor gezond en veilig werken te signaleren en te helpen deze weg te nemen.

Met dit webinar positioneren we het zelf organiseren en uitvoeren van een goede BHV niet als het ‘moeten’ maar als een beweging naar het ‘willen’. Hiervoor zijn 3 sprekers uitgenodigd.

  • Erik Akerboom, korpschef van de nationale politie en ambassadeur van de landelijke Dag van de BHV
  • Peter Schut namens het Platform Goede BHV Praktijken
  • John Beijersbergen van Facility Management Haaglanden en in 2012 uitgeroepen als BHV-er van het Jaar.

Bekijk hieronder het webinar.

Q&A Webinar Doe eens gek en begin een gesprek!

Download hier