Webinar BFBN Safety Awareness

De Bond van Fabrikanten van Betonproducten (BFBN) praat je tijdens dit webinar bij over hoe zij veiligheidsbewustzijn van werknemers vergroten en borgen. De sessie vond plaats naar aanleiding van het pilotproject ‘Safety Awareness vergroten in de betonproductie industrie’.

Observaties en buddynetwerken bieden mogelijkheden op het gebied van veiligheid. Je kunt zo risicovolle situaties (leren) herkennen en beperken.

Het webinar gaat ook in op de Risk Rate. Dat is een speciaal digitaal ontwikkelde tool. Het doel ervan is om uitkomsten van observaties vast te leggen, resultaten te benchmarken en veiligheid te monitoren.

Sprekers

  • Henk Schuur, BFBN.
  • Henri van Wijnen, Mombarg Betonelementen.

NB Door een kleine technische storing valt het beeld aan het eind v.d. webinar even weg; de audio loopt door tot het einde.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Leer als branche van de aanpak van BFBN of laat je op ideeën brengen door de verschillende instrumenten die zijn ingezet. Dit om veiligheidsbewustzijn bij bedrijven in de branche te vergroten.

  • Het buddynetwerk is een krachtig instrument voor de uitwisseling van kennis en ervaringen, en voor het objectief lopen van observatierondes.
  • Het idee van de branchebenchmark is goed overdraagbaar naar andere sectoren: zo staat de branche borg voor blijvende aandacht voor gezond en veilig werken. Ook krijgen bedrijven via de benchmark inzicht in hun functioneren in vergelijking met andere bedrijven in de branche.

Ben jij werkzaam bij een bedrijf binnen de betonproductie-industrie? Leer dan nu hoe je, met behulp van de monitor en het effectief inzetten van observatierondes, het veiligheidsbewustzijn binnen jouw bedrijf kunt vergroten.

Meer weten?

Lees hier meer over het pilotproject.