Een uitwisseling in de funderingsbranche

Marcel Kouwenhoven

Vroom Funderingstechnieken

KAM coördinator

Rick Riggelink

Voorbij Funderingstechniek

Hoofd KAM / Veiligheidskundige

Marcel en Rick deden als eerste mee aan een uitwisseling omdat zij graag hun kennis op het gebied van gezond en veilig werken met elkaar wilden delen. Zo constateerden ze tijdens de uitwisseling dat men bij Voorbij Funderingstechniek met veel dezelfde problemen kampt als bij Vroom Funderingstechnieken.

Marcel: 

“Het was leuk en leerzaam om eens een kijkje in de keuken bij een collega-bedrijf te nemen. Zo konden we beiden nieuwe inspiratie opdoen hoe we gezond en veilig werken in de praktijk nog beter kunnen organiseren en hoe we het management het beste hiervan kunnen overtuigen. Samen ben je sterker en kun je meer voor elkaar krijgen.”

Rick:

”Ik ben een groot voorstander van het delen van kennis op het gebied van gezond en veilig werken. Als hoofd van de afdeling KAM en veiligheidskundige hou ik mij dagelijks bezig met het organiseren hiervan. Samen met Marcel hebben we de volgende onderwerpen doorgenomen: werken met gevaarlijke stoffen, draagkracht ondergrond, het dragen van PBM’s, de veiligheidsorganisatie, V&G coördinatie en samenwerking met de andere partijen op de bouwplaats.”

Inspiratie

Rick:

“Mijn inspiratie voor het beter organiseren van gezond en veilig werken komt door het verleden. Ik heb een aantal dodelijke ongevallen meegemaakt. Hierdoor is veiligheid voor mij geen discussiepunt meer! Deze veiligheidsbewustzijn wil ik overbrengen op de stoere mannen (heiers), zodat daadkracht en denkkracht logisch worden. Vooral in het begin is er weerstand, “zo hebben we het altijd gedaan“. Door de mannen serieus te nemen en hun taal te spreken gaan ze inzien wat het effect is van veilig werken.”

Zelf aan de slag

Marcel:

“Op het gebied van veilig en gezond werken heb ik aan enkele NVAF projecten meegewerkt zoals het Vakboekje Veilig Funderen en de Richtlijnen Hijsen”

Rick:

“Ik focus mij vooral op de tweezijdige communicatie over veiligheid. Dat houdt in: doen wat je zegt én de input van medewerkers serieus nemen.”

Weerstand

Marcel:

"Dankzij de informele samenwerking bij Vroom kan ik onmiddellijk rekenen op steun van het management en mijn collega’s. Steun van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) werkgroep arbeidsomstandigheden en milieu was er altijd al. En op de bouwplaats werd er na verloop van tijd positief gereageerd door de ploegen: “Goede zaak”!”

Rick:

“Aangezien ik voor 100% wordt gesteund door de directie, ervaar ik geen weerstand meer binnen mijn bedrijf”

Verrassende ervaring

Marcel:

“Het goede aan zo’n uitwisseling is het delen van informatie, het open durven zijn en daarmee breken met de oude cultuur binnen de branche."

Rick:

“En dat we gezamenlijk bezig zijn met oplossingen van problemen.”

Marcel:

“De projectbezoeken en het praten met de ploegen van elkaars bedrijf was zeer leerzaam. Maar ook het telefonisch contact, dat we houden, helpt ons verder.”

Tip

Marcel:

“Een uitwisseling is zeker aan te raden. De meeste issues zijn ook niet-concurrentiegevoelig; een gezamenlijke aanpak is dan juist veel effectiever.”