Verslag bijeenkomst voor de levensmiddelenbranche

Donderdag 8 oktober vond er een themabijeenkomst plaats in samenwerking met de levensmiddelenbranche en VHP human performance. Kernvraag voor deze werkbijeenkomst was: Wat is er nodig om succesvol en blijvend aandacht te organiseren voor gezond en veilig werken? Download het verslag voor een samenvatting van de dag.

Verslag bijeenkomst

Download verslag