Verslag bijeenkomst: Veranderende arbeidsmarkt

Op 11 november 2015 organiseerde het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW de derde themabijeenkomst.
De verhouding tussen werknemer en werkgever verandert, bijvoorbeeld door het toenemend aantal ZZP’ers, flexwerkers, korte dienstverbanden en doordat mensen langer doorwerken. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van een flexibele schil en werknemers stappen vaker over van bedrijf naar bedrijf of van sector naar sector. Deze veranderingen hebben effect op het denken over en organiseren van een gezonde en veilige werkomgeving. De kernvraag van deze bijeenkomst: hoe organiseer ik gezond en veilig werken in een veranderende arbeidsmarkt?

Download het verslag voor een samenvatting van deze dag.

Verslag bijeenkomst

Download verslag

Factsheets TNO - Veranderende Arbeidsmarkt 11-11-2015

Downloaden