Verslag bijeenkomst: Gezond en veilig werken in de keten

Woensdag 25 maart 2015 vond er een themabijeenkomst plaats met het onderwerp: Gezond en veilig werken in de keten. Gezond en veilig werken houdt niet op bij het eigen bedrijf. Bedrijven werken samen met partijen zoals leveranciers, opdrachtgevers, onderaannemers en eindgebruikers. Het is een uitdaging om met alle partijen in de keten goede (werk)afspraken te maken over gezond en veilig werken.

Download het verslag voor een samenvatting van de dag.

Verslag bijeenkomst

Download verslag