Veiligheid Voorop Handreiking Heldere Afspraken

In het kader van het samenwerkingsprogramma Veiligheid Voorop is in 2015 een position paper en een checklist ‘Veiligheid in de keten’ gepubliceerd om bedrijven te stimuleren de veiligheid van hun ketenpartners te beoordelen en te versterken.

Veel bedrijven blijken het lastig te vinden om duidelijke veiligheidsafspraken te maken met ketenpartners. Dat heeft vaak met verschillen in veiligheidsgedrag en -cultuur te maken. Deze handreiking biedt bedrijven suggesties hoe ze betere, heldere veiligheidsafspraken kunnen maken. 

Handreiking Heldere Afspraken - Veiligheid Voorop

Download hier