Het Rapport: Factsheets Veranderende Arbeidsmarkt (TNO, 2015)

Deze factsheets gaan in op de veranderende arbeidsmarkt. Ze kunnen worden ingezet om na te denken over wat de veranderende arbeidsmarkt betekent voor het organiseren van gezond en veilig werken. TNO heeft ze ontwikkeld.

Achterliggende gedachte

De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking is voortdurend in beweging. Zo verandert de verhouding tussen werknemer en werkgever, bijvoorbeeld door het toenemend aantal ZZP’ers, flexwerkers, korte dienstverbanden en doordat mensen langer doorwerken.

Steeds vaker maken bedrijven gebruik van een flexibele schil. Ook stappen werknemers vaker over van bedrijf naar bedrijf of van sector naar sector.

In de factsheets wordt ingegaan op een zestal soorten ontwikkelingen, zoals demografische en economische ontwikkelingen. Ook bespreekt men de gevolgen en uitdagingen die met deze ontwikkelingen samenhangen.

Innovatie kan bijvoorbeeld werk uitdagender maken, maar impliceert ook dat er andere arbeidsrisico’s kunnen ontstaan, die nu nog niet bekend zijn.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit onderzoek leren?

De veranderende arbeidsmarkt heeft ook effect op het denken over en organiseren van een gezonde en veilige werkomgeving: hoe organiseer ik gezond en veilig werken in een veranderende arbeidsmarkt?

Branches en bedrijven kunnen de factsheets gebruiken om de veranderende arbeidsmarkt in kaart te brengen en het gesprek aan te gaan over wat deze transformaties voor een invloed hebben op het organiseren van gezond en veilig werken.

Meer weten?

Ga hier naar de site van TNO waar meerdere factsheets zijn te vinden over trends in arbeid, arbeidsrisico’s en duurzame inzetbaarheid.

Factsheets Veranderende Arbeidsmarkt (TNO, 2015)

Downloaden