Het Onderzoek: Zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden (Tien Organisatieadvies, 2011)

In dit rapport zijn de mogelijkheden voor zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden in kaart gebracht. Het achterliggende onderzoek is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Tien Organisatieadvies.

Achterliggende gedachte

Het gaat om een verkennend onderzoek naar bestaande vormen van zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden, en de wijze waarop het beleid kan aansluiten bij deze vormen.

Hiertoe zijn 18 branches onder de loep genomen. Verschillende onderwerpen en vormen van zelfregulering stonden daarbij centraal.

Het doel van dit onderzoek was inzicht verschaffen in de mogelijkheden voor zelfregulering om bij te dragen aan:

  • de verantwoordelijkheid die werkgevers en werknemers zelf nemen voor het creĆ«ren van verantwoorde arbeidsomstandigheden;
  • een vermindering van de administratieve lasten voor bedrijven en burgers veroorzaakt door de overheid;
  • een toezichtvermindering door de overheid.

In het onderzoek wordt het begrip zelfregulering nader uitgewerkt. Ook worden vormen van zelfregulering besproken en worden factoren besproken die zelfregulering bevorderen.

Daarnaast gaat men in op de ontwikkeling van zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit onderzoek leren?

In dit rapport wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden voor zelfregulering. Bedrijven en branches kunnen dit onderzoek gebruiken als naslagwerk om hun kennis te vergroten over: het begrip zelfregulering, belangrijke bouwstenen voor zelfregulering, en zelfregulering op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Meer weten?

Zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden (Tien Organisatieadvies, 2011)

Downloaden