Themabijeenkomst Leren en Opleiden

Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW organiseerde op 12 april 2017 een themabijeenkomst Leren en Opleiden speciaal voor branches, (leer-)bedrijven en mbo-instellingen.

Gezond en veilig werken begint al in de opleiding. Bedrijven en mbo-instellingen werken op veel plaatsen al samen om de aansluiting van opleiding naar werkvloer goed te laten verlopen. Uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW blijkt dat mbo-studenten en (leer-)bedrijven vinden dat het aanleren van gezond en veilig werken in de beroepsopleiding beter kan. Dat ervaren ze vooral als ze stage gaan lopen of een leerwerkplek starten. Studenten geven daarbij bijvoorbeeld aan dat zij (ook) zouden willen leren hoe het gesprek aan te gaan met leidinggevende en collega's over gezond en veilig werken.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan branches, bedrijven en mbo-instellingen met elkaar in gesprek over het verbeteren van de aansluiting tussen beroepsopleidingen en de werkvloer als het gaat om gezond en veilig werken. Wat is er nodig om dit te versterken? Welke successen en uitdagingen ervaren branches, bedrijven en mbo-instellingen hierbij? En hoe draag jij hieraan bij vanuit jouw rol als branche, bedrijf of mbo-instelling? We verkennen met elkaar welke vaardigheden en competenties er nu en in de toekomst nodig zijn en hoe je het aanleren van gezond en veilig werken bij alle partijen op de agenda krijgt en houdt.

Je maakt tevens kennis met enkele inspirerende praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en branches:

  • Cees Jan Asselbergs (Deltalinqs) vertelt over het initiatief RDM Training Plant. In samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven wordt in het hart van de Rotterdamse haven een levensechte trainingsfaciliteit gebouwd voor mbo- en hbo-studenten en bestaand personeel in de petrochemische en procesindustrie kunnen leren om veilig te werken.
  • Simone van Wilgen (Votob) vertelt over de Votob Academy die maatwerkopleidingen levert voor operators in de tankopslagsector. Votob Academy is gestart op initiatief van – en op basis van de behoefte van de markt (de terminalbedrijven). Samen met de leden is geïnventariseerd wat een operator moet kennen en kunnen. De bedrijven hebben gezamenlijk input geleverd voor de lesmodules en ondertussen zijn twee volledige mbo-opleidingen te volgen.

In de deelsessie Gezond en Veilig Werken in de Toekomst gaan deelnemers in gesprek over de trends van de toekomst. TNO en Deltion College verzorgen een deelsessie over het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’. 

Lees meer in het verslag van de bijeenkomst.

Verslag Themabijeenkomst Leren en Opleiden 12 april 2017

Download verslag