Themabijeenkomst Gedragscodes gezond en veilig werken

Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW organiseerde op woensdag 7 december 2016 van 13.00 tot 17.00 uur een themabijeenkomst over hoe gedragscodes kunnen bijdragen aan het versterken van gezond en veilig werken in branches en bedrijven. 

Een Code is een gedragsgericht instrument dat bij kan dragen aan blijvende aandacht voor veilig en gezond werken op de werkvloer, bijvoorbeeld binnen een branche. Maar wanneer is het een geschikt instrument voor zelfregulering? En welke geleerde lessen zijn er over het ontwikkelen en implementeren van een gedragscode? 

TNO maakt momenteel een stappenplan voor opzet en invoering van een gedragscode. Hierin zijn de ervaringen vanuit diverse branches bij het ontwikkelen van gedragscodes meegenomen. Tijdens de themabijeenkomst presenteert TNO dit instrument.  

In verschillende branches en bedrijven zijn codes ingezet als instrument om met elkaar eisen en normen op te stellen rondom gezond en veilig werken. Eerder dit jaar presenteerde brancheorganisatie EVO een Code Gezond en Veilig Magazijn. Daarmee geeft de branche een nieuwe impuls aan het terugdringen van het aantal ongevallen in magazijnen en stimuleert bedrijven om een efficiënt veiligheidsbeleid te voeren. De Code is samen met stakeholders ontwikkeld en bedrijven nemen deel op basis van vrijwilligheid. EVO vertelt over haar ervaringen met het ontwikkelen en implementeren van de code tijdens de themabijeenkomst.

Ook de opstellers van de Governance Code Veilig Werken in de Bouw delen hun ervaring met het opzetten van een code en het zoeken naar draagvlak en deelnemende bedrijven. Zij gaan in op de achtergrond van de keuze voor een code en met name ook op de uitdagingen bij de implementatie.

Download hieronder het verslag van de bijeenkomst en het stappenplan. 

Verslag Bijeenkomst Gedragscode als instrument voor zelfregulering 07-12-16

Download het verslag van de bijeenkomst

Handvat Gedragscode Gezond en Veilig Werken

Download het stappenplan TNO