Themabijeenkomst Voorkomen van Beroepsziekten

Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW organiseerde op 10 mei 2017 een themabijeenkomst over Voorkomen van Beroepsziekten. 

Beroepsziekten zijn meestal het gevolg van een sluimerend risico. Vaak zijn de effecten van bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen of fysieke belasting pas op lange(re) termijn merkbaar. Dat maakt het extra moeilijk om dit risico op de agenda te krijgen. In 2015 leidden beroepsziekten echter al tot ruim 5 miljoen extra verzuimdagen.
Tussen branches bestaan verschillen in het risico op beroepsziekten, zoals beroepslongziekten, infectieziekten, huidaandoeningen en/of psychische aandoeningen. In veel bedrijven en branches is steeds meer aandacht voor het belang van preventie van beroepsziekten. 

De centrale vraag is: Hoe kunnen branches en bedrijven de bewustwording over en aandacht voor beroepsziekten vergroten?

Tijdens de bijeenkomst delen verschillende branches, waaronder de grafimedia, bakkers en brandweer hun ervaringen met het voorkomen van beroepsziekten. Hoe kun je de bewustwording over het werken met gevaarlijke stoffen onder werkgevers en werknemers vergroten? Hoe krijg je bedrijven in beweging om ook echt maatregelen te nemen? Wat zijn succesfactoren? Welke partners heb je nodig? En waar zit de uitdaging voor branches en bedrijven? Wat is er nog nodig om bewustwording over beroepsziekten verder te vergroten? Al deze vragen willen we met elkaar verkennen in een interactieve bijeenkomst.
Ook zal TNO bevindingen delen uit lopend onderzoek over de vraag 'Gevaarlijke stoffen, hoe beweeg je branches en bedrijven richting preventie?’

Gezamenlijk verkennen we de knelpunten en successen die bedrijven en branches zelf ervaren met betrekking tot de preventie van beroepsziekten en welke verbeteringen nodig zijn. Deze bijeenkomst draagt daarmee ook bij aan de voorbereiding van een meerjarig programma preventie Beroepsziekten dat het ministerie van SZW, in samenwerking met verschillende organisaties, in 2018 wil starten. In de vierjarige bewustwordingscampagne zal de aandacht in de eerste twee jaar gaan naar beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. 

Download het verslag en bekijk de presentaties. 

Verslag Themabijeenkomst Voorkomen van Beroepsziekten 10-05-2017

Lees hier het verslag

Presentatie TNO Voorkomen van Beroepsziekten 10-05-17

Download hier

Presentatie Grafimedia - Stofwisseling

Download hier

Presentatie NBC - Blij met Stofvrij

Download hier