Het Onderzoek: Succes factoren voor de implementatie van een 'Zero Accidents Vision' (TNO, 2015)

Meer inzicht krijgen in de succesfactoren die bijdragen aan de implementatie van een Zero Accidents Vision in organisaties. Dat is het doel van het onderzoek Succes factoren en voor de implementatie van een 'Zero Accidents Vision'. Het onderzoek is geïnitieerd door ‘the Partnership of European Research in Occupational Health and Safety (PEROSH).

Achterliggende gedachte

Om meer inzicht te krijgen in de succesfactoren die bijdragen aan de invoering van een Zero Accidents Vision (ZAF) in organisaties, is er een onderzoek gestart. Dit bestond uit een enquête en interviews, en is uitgevoerd onder 27 organisaties verspreid over zeven Europese landen.

Dit biedt inzicht in de succesfactoren voor ZAV. Ook zijn de goede praktijken en uitdagingen in kaart gebracht voor bedrijven die ZAV hebben geïmplementeerd.

Specifiek is er binnen het onderzoeksrapport aandacht voor commitment, veiligheidscommunicatie, veiligheidscultuur en veiligheid en leren.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit onderzoek leren?

In dit rapport wordt inzicht gegeven in wat er wordt verstaan onder ZAV en wordt er inzicht gegeven in de succesfactoren voor de implementatie. Bedrijven en branches kunnen dit rapport gebruiken om meer te weten te komen over ZAV of als zij overwegen om een Zero Accidents Vision te implementeren.

Meer weten?

Succes factoren en voor de implementatie van een 'Zero Accidents Vision' (TNO, 2015)

Download Samenvatting