Succes factoren voor de implementatie van een Zero Accidents Vision (ZAV)

Eind november 2015 zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd van het Europese onderzoek naar de succesfactoren voor de implementatie van de Zero Accidents Visie (ZAV). In dit onderzoek is er specifiek aandacht voor commitment, veiligheidscommunicatie, veiligheidscultuur en veiligheid en leren. Daarnaast zijn goede praktijken verzameld en de grootste uitdagingen in kaart gebracht voor bedrijven die ZAV hebben geïmplementeerd. Je vindt hier de samenvatting en het volledige rapport.

In het artikel "De nul houden" van Gerard Zwetsloot in het Vakblad Arbo (nr 7 2017, Vakmedianet) leest u meer over de commitmentstrategie voor veiligheid.

Samenvatting Succes Factors for the implementation of a Zero Accidents Vision (ZAV)

Download Samenvatting

Rapport Succes Factors for the implementation of a Zero Accidents Vision (ZAV)

Download Rapport

Commitmentstrategie voor veiligheid

Lees het artikel