Expertsessie: Stimuleren Verantwoord Opdrachtgeverschap

Datum:  Donderdag 3 november 2016
Tijd:        De expertsessie begint om 14.00 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel
Locatie: Ministerie SZW, Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag.

De kwaliteit van publieke opdrachtgeverschap staat bij veel (semi-)publieke opdrachtgevers hoog op de agenda. Zo hebben opdrachtgevers een belangrijke rol bij het realiseren van goede randvoorwaarden voor gezond en veilig werken in alle fases van een opdracht (van aanbesteding tot oplevering en gebruik). In de praktijk is er niet altijd voldoende besef dat de opdrachtgever veel invloed kan uitoefenen op arbeidsomstandigheden door al tijdens de aanbesteding van werkzaamheden aandacht te besteden aan gezond en veilig werken.

Programma

Tijdens de expertsessie willen we met elkaar verkennen hoe publieke opdrachtgevers hun verantwoordelijkheid voor gezond en veilig werken goed invulling kunnen geven. Zodat we met behulp van deskundigen meer inzicht krijgen in wanneer het in de aanbestedingsprocedure mogelijk en zinvol is om aandacht te besteden aan gezond en veilig werken én hoe je dat kunt doen. Aan de expertsessie neemt Marleen Hermans,  hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft, deel.

De input die we tijdens deze bijeenkomst verzamelen wordt verwerkt in een handreiking Verantwoord Opdrachtgeverschap Gezond en Veilig Werken. Deze handreiking wordt opgesteld door PIANOo, expertisecentrum aanbesteden, om inkopers in de publieke sector te  informeren over de mogelijkheden om gezond en veilig werken mee te nemen in het inkoop en aanbestedingsproces. 

Doelgroep

De expertsessie is met name bedoeld voor ambtenaren die bij publieke organisaties zoals gemeenten, provincies, onderwijs, zorginstellingen en waterschappen, verantwoordelijk zijn voor inkoop en aanbesteding van werkzaamheden en voor landelijke vertegenwoordigers van deze organisaties.

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen dan kunt u deze stellen aan Lieke Witlox via 06 2900 7985.