Startbijeenkomst Actieplan Arbeidsveiligheid Brandweer

Op woensdag 23 november 2016 vond in de brandweerkazerne in Soest de Startbijeenkomst Actieplan Arbeidsveiligheid Brandweer plaats. 
De doelstelling van deze bijeenkomst was het gezamenlijk in kaart brengen en prioriteren van activiteiten met betrekking tot gezond en veilig werken-thema’s binnen de brandweer.

Met zo’n 30 deelnemers werd deze input verzameld, als startpunt van het Actieplan Arbeidsveiligheid 2017-2018.
Tijdens deze startbijeenkomst stonden 5 thema’s centraal:

  1. Schoner werken
  2. Ongevallen registeren en analyseren
  3. Beroepsziekten
  4. Branche RI&E en Arbocatalogus
  5. Veiligheidscultuur

Startbijeenkomst Actieplan Arbeidsveiligheid Brandweer

Lees hier het verslag