Stappenplan: Arbeidsveiligheid

Het stappenplan arbeidsveiligheid toont twaalf stappen die bedrijven kunnen nemen om het thema een actieve plek te geven in hun bedrijfsvoering.

Achterliggende gedachte

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt bedrijven met dit stappenplan handvatten voor een betere arbeidsveiligheid.

Het plan bevat twaalf stappen. Daarmee kunnen bedrijven actief het onderwerp ‘arbeidsveiligheid’ een plaats geven in hun organisatie.

Het stappenplan richt zich op alle lagen van de organisatie: van het management en de preventiecoördinatoren tot de medewerkers.

Voorbeelden van stappen zijn: ‘neem het management als basis’, ‘stel een projectteam samen’ en ‘moedig risicomeldingen aan’. Daarnaast besteedt de methode aandacht aan het analyseren, inspecteren en observeren van veiligheidsrisico’s.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Voor bedrijven en branches kan het stappenplan als uitgangspunt worden gebruikt om aan de slag te gaan met gezond en veilig werken. Daarnaast kunnen branches dit stappenplan gebruiken om bedrijven te adviseren over hoe zij meer aandacht kunnen organiseren voor gezond en veilig werken in de praktijk.

Meer weten?

Download: Stappenplan arbeidsveiligheid