Ronde 3 Tafelgesprekken

Kies hieronder uit de Tafelgesprekken in Ronde 3  - voor de Workshops van Ronde 3 klik hier

Onverwachte samenwerking met groot effect

Corina van Zoest, CUMELA Nederland (branchevereniging voor specialisten in groen, grond en infra)
Leer meer over de samenwerking van CUMELA met de patiëntenorganisatie Longalliantie. Die bracht draagvlak en inzichten, en had een grote uitwerking op bedrijven en medewerkers. De lange-termijneffecten van longziekten én de maatregelen daartegen zijn in toolboxen en nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht. Met als resultaat bewustwording en inzicht, en nieuw gedrag dat beter beklijft.

Samen werken aan veiligheid in de keten

Henk van Vulpen, coördinerend adviseur veiligheid Rijksvastgoedbedrijf
Veilig en gezond werken in de keten kan alleen worden geborgd als alle partijen zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid. Het Rijksvastgoedbedrijf wil hier als opdrachtgever een belangrijke rol in spelen. Bewustwording in de hele keten is een belangrijke stap. Maar hoe doe je dat? Ga in gesprek over hoe Rijksvastgoedbedrijf samenwerkt met zijn partners. 

EN/OF Regelnaleving: zelfregulering of een Inspectie

Henk van der Nol, programmamanager en Miriam Nikkessen, programma-inspecteur, beiden betrokken bij het programma Metaal van de Inspectie SZW
Hoe bewegen we bedrijven zodat zij zich spontaan gaan houden aan de Arbeidsomstandighedenwetgeving? Wat zijn de mogelijkheden om naleving te bevorderen? De Inspectie en 5xbeter werken samen om de Arbeidsomstandigheden te verbeteren. Daarover gaat de inspectie met je in gesprek. De ervaring van de inspectie is namelijk dat samenwerken effectief is. 

Handreikingen als helpende hand bij ketensamenwerking

Charles Verheyen, beleidsadviseur Veiligheid & arbeidsomstandigheden Bouwend Nederland; Sjoerd van der Stroom, veiligheidskundige Vorm Bouw BV
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid over gezond en veilig werken is essentieel in de keten. Hoe zorg je dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers deze verantwoordelijkheid al in de ontwerpfase invullen? Op welke wijze kunnen handreikingen dienen als ondersteuning? Leer van de aanpak in de bouw en ga in deze sessie met Bouwend Nederland en Vorm Bouw BV in gesprek.

Met de RI&E naar structurele aandacht voor veilig en gezond werk!

Peter Bredius, preventieadviseur Stigas, Judith Staallekker, kwaliteitsmanager OK Plant Naaldwijk
Veel bedrijven zien de RI&E als een verplicht kunstje en voeren de RI&E uit om aan de wettelijke verplichting te voldoen en voorbereid te zijn op een bezoek door de Inspectie. Met een volledig nieuw RI&E instrument brengt Stigas de RI&E tot leven. Niet alleen op een moderne (digitale) manier uit te voeren, maar ook voor opvolging van verbeteracties. Ervaring uit een modern tuinbouwbedrijf.

Hoe beïnvloed je een organisatieklimaat?

Anouk van Arve, Programma manager Gezond werken in de zorg, Stichting IZZ
Het organisatieklimaat heeft een grote invloed op het welzijn van werknemers. Welke aanpak hanteer je om het te verbeteren en wat bereik je ermee? Hoe breng je bedrijven in beweging om de werkomgeving gezonder en veiliger te maken? Je komt samen met andere deelnemers tot nieuwe inzichten waarmee je zelf aan de slag kunt gaan.

Een gedragscode als zelfreguleringsinstrument bij veilig & gezond werken 

Raphaël Gallis, (ex-) TNO en mede auteur van het handvat ‘Hoe ontwikkel je een gedragscode Veilig & gezond werken?’
Na een korte introductie over het waarom, wat en hoe van gedragscodes, gaan we de dialoog aan met jou. We bespreken eerst diverse vormen van zelfregulering aan de hand van een stappenplan en onderzoeken vervolgens of een gedragscode meerwaarde kan hebben. Daarbij nemen we jouw voorbeelden als uitgangspunt. 

Van controle naar vertrouwen: een blik vanuit de wetenschap

Rinske Schellingerhout- Wolters, consultant Capgemini Consulting & promovenda op de thema’s ‘self-regulation, accountability & professionalism’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
Hoe zorg je dat medewerkers niet alleen de regels volgen, maar zich ook verantwoordelijk voelen voor gezond en veilig werken? Aan de hand van inzichten vanuit de wetenschap gaan deelnemers aan deze tafelsessie hierover in discussie. Rinske gaat daarbij in op thema’s als ‘accountability’, zelfregulering en professionaliteit. Hoe stuur je op vertrouwen in plaats van controle?

Bewustwording door de Safe@Gasunie Experience

Paul Hogewoning, Senior HSE Advisor, N.V. Nederlandse Gasunie
Hoe vergroot je bewustwording onder medewerkers, leidinggevenden en contractors? In dit gesprek leer je meer over de Safe@Gasunie Experience. Leidinggevenden, medewerkers en contractors nemen samen deel aan een ‘Experience’ op basis van “serious gaming”. Een innovatieve manier om met elkaar ervaring op te doen met het borgen van veiligheid. Essentieel hierbij is de focus op risico’s, feedback, cultuur & gedrag en ketensamenwerking.

BHV en Bedrijfsnoodorganisatie, van adviseur naar regisseur!

Het Platform Goede BHV Praktijken (Peter Schut, Octaaf Advies en Victor Zuidema, VeiligheidNL) zorgt voor kennisdeling, expertise-uitwisseling en innovatievooruitgang over BHV en noodhulpverlening
Bij het vormgeven van de Bedrijfsnoodorganisatie en BHV is de nieuwe norm NEN 8112 behulpzaam. De integrale, risicogebaseerde benadering voor (brand)veiligheid vormt daarbij het uitgangspunt. Van ‘voldoen aan de regeltjes’ naar een hoog ambitieniveau en een volwassen veiligheidscultuur. In gesprek over een integrale aanpak vanuit BIOC – Bouwkundig, Installatietechniek, Organisatie en VeiligheidsCultuur.

Terug naar het volledige programma.