Ronde 2 Tafelgesprekken

Kies hieronder uit de Tafelgesprekken in Ronde 2  - voor de Workshops van Ronde 2 klik hier

Jong geleerd, oud gedaan: curriculum veiligheid

Corine Baarends, projectleider Veiligheid Voorop
Veiligheid is een onlosmakelijk onderdeel van de hbo-opleiding Chemische Technologie. Dat is resultaat van de samenwerking tussen de branche (VNCI, Veiligheid Voorop) en de hbo-opleidingen. Binnen het curriculum is veel aandacht voor veilig gedrag. Zo krijgen de studenten essentiële bagage mee om een veilige start van hun werkzame leven te maken. 

Handreikingen als helpende hand bij ketensamenwerking

Charles Verheyen, beleidsadviseur Veiligheid & arbeidsomstandigheden Bouwend Nederland; Sjoerd van der Stroom, veiligheidskundige Vorm Bouw BV
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid over gezond en veilig werken is essentieel in de keten. Hoe zorg je dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers deze verantwoordelijkheid al in de ontwerpfase invullen? Op welke wijze kunnen handreikingen dienen als ondersteuning? Leer van de aanpak in de bouw en ga in deze sessie met Bouwend Nederland en Vorm Bouw BV in gesprek.

Publiek-private samenwerking in de Rotterdamse haven

Cees Jan Asselbergs, voormalig directeur van ondernemersvereniging Deltalinqs en initiatiefnemer van verschillende succesvolle samenwerkingsverbanden in de Rotterdamse haven
In de haven van Rotterdam trekken publieke en private partijen al jaren samen op als het gaat om veilig werken. Een prachtig voorbeeld hiervan is de onlangs geopende RDM Trainingsfaciliteit. Cees Jan Asselbergs deelt in dit tafelgesprek graag de succes- en faalfactoren als het gaat om samenwerken tussen bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijven, overheden en onderwijs. 

Succesfactoren voor een duurzaam consortium

Jan Dul, Professor of Technology and Human Factors bij Erasmus Universiteit Rotterdam; Jos van de Werken, beleidssecretaris Arbobeleid bij de Koninklijke MetaalUnie
Hoe initieer je succesvolle samenwerking en hoe houd je die in stand? Op welke manier krijg je instellingen in beweging om te werken aan een gezonde(re) en veilige(re) werkomgeving en betere prestaties? Twee ervaringsdeskundigen van het Consortium Metaal benoemen tijdens dit tafelgesprek de succesfactoren van hun samenwerkingsverband. Kom op een interactieve manier tot nieuwe inzichten.

Gezond met gevaarlijke stoffen voor u of de inspectie?

Diana Martens, programmamanager Gevaarlijke stoffen, Inspectie SZW en Nathan Kuper, Inspectiebreed Kenniscentrum, Inspectie SZW
Van gevaarlijke stoffen, een inherent onderdeel van het bedrijfsleven, kun je ziek worden. Maar organisaties zijn zich daar vaak niet van bewust. Bovendien is de wetgeving complex. Bedrijven hebben vaak geen kennis van hoe ze om moeten gaan met blootstelling aan deze stoffen. Wat is de aanpak van de Inspectie? En hoe kunnen we samen aan de slag met gezond werken met stoffen?

Het nieuwe leren op de werkvloer 

Danny van Heesch, Performance Consultant bij SkillsTown. In 2015 afgestudeerd als valedictorian in economic psychology aan Tilburg University
Online leren op het moment dat het de werknemer uitkomt? Kan dat ook bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving? En wat is er allemaal al mogelijk? In deze tafelsessie gaan we hierover met elkaar brainstormen aan de hand van interessante voorbeelden van wat nu al mogelijk is. 

Van controle naar vertrouwen: een blik vanuit de wetenschap

Rinske Schellingerhout- Wolters, consultant Capgemini Consulting & promovenda op de thema’s ‘self-regulation, accountability & professionalism’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
Hoe zorg je dat medewerkers niet alleen de regels volgen, maar zich ook verantwoordelijk voelen voor gezond en veilig werken? Aan de hand van inzichten vanuit de wetenschap gaan deelnemers aan deze tafelsessie hierover in discussie. Rinske gaat daarbij in op thema’s als ‘accountability’, zelfregulering en professionaliteit. Hoe stuur je op vertrouwen in plaats van controle?

Proeftuin Arbozorg, nieuwe stijl

Bianca de Klerk RCDI, UNETO-VNI Verzekeringen, specialist Duurzame Inzetbaarheid / Sociale innovatie
De geleerde lessen uit de Proeftuin Arbozorg passeren in deze sessie de revue. Daarbij staat samenwerken in de integrale keten centraal. Het is een innovatieve manier om duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren. Een aanpak om gezond en veilig werken te bevorderen door preventie. En hoe doorbreek je taboes in een 'stoere cultuur'?

Het inzetten van verbeelding voor veiligheidsbewustzijn

Mariska de Gooijer, Consultant Emergency Preparedness, Rizk Safety Consultancy
Hoe maak je medewerkers bewust van (grootschalige) veiligheidsrisico’s bij kleine en grote organisaties (zoals KLM)? Op welke wijze train je veilig gedrag? En hoe betrek je directie en leidinggevenden hierbij? Tijdens deze sessie praat je over het nut en de noodzaak van trainingen, en de inzet van scenario’s. Het stimuleren van dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers is ook van groot belang.

"Haal je RI&E uit de la!", Tipkaart Dynamische RI&E

José van Lieshout, Sectorinstituut Transport en Logistiek, betrokken bij de pilot Dynamische RI&E voor het MKB
Nieuwsgierig naar hoe je de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) in jouw branche of bedrijf om kunt zetten naar een bruikbaar hulpmiddel? Naar een goed instrument dat helpt om medewerkers te betrekken bij het organiseren van een gezonde en veilige werkomgeving? De RI&E werkt pas echt goed wanneer deze functioneert als een ‘levend document’. Leer meer over deze goede praktijk uit de transportbranche.

Terug naar het volledige programma.