Het Rapport: Raamwerk voor zelfregulering gezond & veilig werken (Visscher, 2015)

Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig werken is gemonitord door het ministerie van SZW. Een raamwerk vormde daarbij de basis. Het rapport ‘Raamwerk voor zelfregulering gezond & veilig werken’ bevat een nadere onderbouwing.

Achterliggende gedachte

Volgens het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken vormt het raamwerk de basis voor zelfregulering. Dat raamwerk bestaat uit vier onderdelen: wet- en regelgeving, cultuur en gedrag, organisatie en governance en techniek.

Een duurzame aanpak voor gezond en veilig werken is een integrale aanpak. Die richt zich op zowel compliance als op participatie.

Dat betekent dat een bedrijf allereerst dient te voldoen aan de wet- en regelgeving. Het maakt tevens gebruik van technische middelen. Daarnaast organiseert het en richt het governance in voor gezond en veilig werken. Vooral besteedt het aandacht aan gedrag en borging van ‘het zelf organiseren’ van gezond en veilig werken in de bedrijfscultuur.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit onderzoek leren?

Bedrijven en branches kunnen dit rapport lezen om hun kennis op het gebied van zelfregulering en gezond en veilig werken te bevorderen.

Meer weten? 

Raamwerk voor zelfregulering gezond & veilig werken (Visscher, 2015)

Downloaden