Pilot: Safety awareness vergroten in de betonproductie industrie

De ‘Safety Awareness’-gedachte staat centraal bij het project dat de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) onlangs heeft uitgevoerd. Het is gericht op het overbrengen, implementeren en verankeren van gezond en veilig werken.

De aanpak

22 bedrijven hebben energie gestoken in het Safety Awareness-project. Zowel het management als de werkvloer is betrokken geweest bij de uitvoering.

Tijdens de startbijeenkomst ging men allereerst op zoek naar draagvlak en veiligheidsbewustzijn bij het management van de deelnemende bedrijven. In de daaropvolgende workshops bogen de werknemers zich over het thema ‘Leren om alle ongelukken te vermijden’.

Onderling ervaringen delen van bedrijfsongevallen maakte een enorme indruk op de deelnemers. Zo droeg het bij aan een verandering van mindset. Het gaf hen tevens inzicht in en meer begrip van de consequenties van de risico’s die ze in de dagelijkse praktijk nemen.

Na de workshops volgden de deelnemers een observatietraining. Hier leerden ze risicovolle situaties in de fabrieken te herkennen en medewerkers hierover aan te spreken.

Naast een theoriegedeelte, voerden ze (onder begeleiding) ook observatierondes uit op de bedrijfslocaties van de betrokken organisaties. Cursisten fungeerden daarbij als buddy van elkaar.

Opbrengsten en resultaten

De uitkomsten van observaties komen in de veiligheidsmonitor terecht, een digitale tool. Die monitor geeft bedrijven inzicht in het veiligheidsniveau (de Risk Rate) van hun organisatie.

Hiermee beschikken bedrijven direct over handvatten waarmee ze gezond en veilig werken op de werkvloer kunnen verbeteren. De Risk Rate geeft ook inzicht in hoe zij presteren ten opzichte van andere deelnemers. Deze benchmark is overigens geanonimiseerd. Ze geeft op brancheniveau veel informatie, en stelt de BFBN in staat aanpassingen te doen op het gebied van arbobeleid.

Het buddy netwerk is na afloop van de pilot in stand gebleven. Het blijkt een krachtig instrument voor de uitwisseling van kennis en ervaringen, en het objectief lopen van observatierondes. Verder is het koppelen van diverse initiatieven, zoals de actielijst van de observatieronde aan de gedigitaliseerde RI&E voor de sector, van grote toegevoegde waarde.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

Het idee van de branchebenchmark is goed over te dragen naar andere sectoren: zo staat de branche borg voor blijvende aandacht voor gezond en veilig werken. Verder geeft de benchmark voor bedrijven inzicht in hoe zij functioneren ten opzichte van andere bedrijven in de branche.

Branches en bedrijven kunnen zich verder door het buddy netwerk laten inspireren. Dit is mogelijk ook in te zetten in de eigen sector.

Meer weten?

De BFBN, Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland, is de werkgeversvereniging van de betonproductenindustrie. Deze bedrijfstak is de grootste toeleverancier voor de bouw.

De ruim 100 aangesloten betonbedrijven vervaardigen een breed scala aan producten: van straatsteen tot brugligger, van heipaal tot dakpan. Hun gezamenlijke omzet bedraagt rond 1 miljard euro. Er zijn ruim 6500 personen werkzaam in deze branche.

De BFBN is voor haar leden actief op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandighedenbeleid, promotie, grondstoffen- en milieubeleid, lobby, verkoopvoorwaarden en opleidingen.

Website: www.bfbn.nl

Webinar: Voortdurend veilig tussen de oren

Dit pilotproject is in de periode 2015-2017 uitgevoerd gedurende de looptijd van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.