De Pilot: Optimalisering Arbo in de agrarische en groene sector

Door de branchespecifieke kennis over beroepsziekten te koppelen aan de RI&E, draagt Stigas een steentje bij aan de preventie van beroepsziekten. Stigas, een kennisinstituut voor alle agrarische en groene sectoren, is in dit verband een pilot gestart, dat uit twee deelprojecten bestaat.

De aanpak en resultaten

Allereerst deelproject A ‘Hoe breng ik de RI&E tot leven?’.

Hierbij ontwikkelde Stigas een RI&E-systematiek voor de sector. Dat is bij 300 bedrijven geïntroduceerd, in vier verschillende sectoren.

Daarbij zijn de effecten getoetst van drie mogelijkheden van implementatie-ondersteuning. Ook is het predicaat ‘Veilig en gezond bedrijf’ ontwikkeld in samenwerking met werkgevers, werknemers en Inspectie SZW.

De uitkomsten zijn beschikbaar gesteld aan de gehele sector via MijnStigas.nl. Dit platform fungeert als de digitale branche-RI&E.

Vervolgens deelproject B ‘Signalering beroepsziekten als trigger voor preventie’.

Hierbij zijn 50 werkplekonderzoeken uitgevoerd om beroepsziekten en mogelijke preventieve maatregelen bespreekbaar te maken op de werkvloer.

Twaalf bedrijfsartsen van Stigas werkten hierbij samen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Door gezondheidsklachten en de werkgerelateerde oorzaken te analyseren en samen te brengen, konden de protocollen van het NCvB worden verbeterd.

Ook het overzicht van beroepsziekten in de digitale branche-RI&E is toegankelijk gemaakt. Succesvolle maatregelen worden bovendien voorgedragen voor opname in de Arbocatalogus.

MijnStigal.nl biedt de mogelijkheid om een branche-benchmark uit te voeren. Daarmee kan de voortgang in deelsectoren en in de gehele sector worden gevolgd.

Door de benchmarkgegevens kan Stigas tot slot voor de gehele branche de Arbozorg op een hoger plan brengen.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

De aanpak van Stigas kan een inspiratie zijn voor andere brancheorganisaties. Stigas draagt bij aan de preventie van beroepsziekten door de branchespecifieke kennis over beroepsziekten te koppelen aan de RI&E.

De preventieadviseur en de bedrijfsarts worden bij werkplekonderzoeken betrokken. Het voordeel daarvan is dat zij werkgerelateerde klachten vroegtijdig met werknemer en werkgever kunnen bespreken. Dit ‘gesprek op de werkvloer over beroepsziekten’ draagt actief bij aan het veranderen van cultuur en gedrag.

Door gebruik te maken van MijnStigas.nl kunnen bedrijven hun RI&E actief en zelfstandig als een levend proces op de werkvloer inzetten. Op deze manier werken zij zelfstandig aan een gezonde en veilig werkomgeving. Het kan voor bedrijven in andere sectoren als inspiratie dienen.

Meer weten?

Stigas is een kennisinstituut (opgericht op initiatief van LTO Nederland, CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG, FNV en CNV Vakmensen) voor alle agrarische en groene sectoren. Sinds 2014 is Stigas gecertificeerd als arbodienstverlener.

Omdat de adviseurs van Stigas dagelijks op de bedrijven te vinden zijn, beschikken ze over actuele kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken en inzetbaarheid. Deze kennis bundelen zij en stellen dit beschikbaar aan de gehele sector.

Website: https://stigas.nl/

Dit pilotproject is in de periode 2015-2017 uitgevoerd gedurende de looptijd van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.