Pilot: Dynamische Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Het Sectorinstituut Transport & Logistiek (STL) wil de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers in de sector Transport en Logistiek versterken via de RI&E. Het dynamisch gebruik van deze methode maakt dat werknemers hun werk gezond en veilig kunnen uitvoeren, en klanten op een efficiënte wijze kunnen helpen.

De RI&E komt het meest tot haar recht als ze functioneert als ‘levend document’. Daarom richt het instituut zich op een dynamisch gebruik ervan. In verband hiermee is een Goede Praktijk ontwikkeld.

De aanpak

Bij de uitvoering van de pilot werkte het Sectorinstituut samen met 30 bedrijven in de sector. Die testten twee werkmethoden om de RI&E om te vormen van een statisch tot een dynamisch en levend document.

Vijftien bedrijven gingen vervolgens aan de slag met de methode Hearts and Minds. Deze top-down benadering is gericht op gedrag en cultuur. De andere vijftien organisaties volgden de methode 5S, een bottom-up aanpak die zich op de bedrijfsvoering focust.

Opbrengsten en resultaten

In de Tipkaart Dynamische RI&E zijn de ervaringen van de 30 bedrijven vertaald naar een handleiding om zelf aan het werk te gaan. Daarin komen de zes belangrijkste punten aan bod waar elk MKB-bedrijf aandacht aan moet besteden. Het doel is om:

  1. de RI&E dynamisch te maken.
  2. de werkvloer erbij te betrekken.
  3. gezond en veilig werken systematisch de aandacht te geven die het verdient.

In de Tipkaart PLUS worden tevens praktische voorbeelden gegeven.

Een ALERT!!!-cultuur bereiken is het belangrijkste doel voor de bedrijven:

Actief melden van ongezonde en veilige situaties en hier oplossingen voor bedenken.
Luisteren naar de ideeën die collega’s hebben om de werkomstandigheden te verbeteren.
Eerst goed kijken of al je materiaal en papieren in orde zijn.
Risico’s beperken, je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor je thuissituatie.
Teamwork, met elkaar zorg je voor een gezondere en veiliger werkplek.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

Andere brancheorganisaties kunnen hun voordeel doen met de aanpak van het Sectorinstituut en de ontwikkeling van de tipkaarten. De werkwijze is mogelijk te vertalen naar de eigen branche.

Met de Tipkaart en Tipkaart PLUS kunnen bedrijven praktisch aan de slag. Stapsgewijs kan een bedrijf daarmee maatregelen nemen. Het kan suggesties vertalen naar de eigen bedrijfsvoering en door de praktijkvoorbeelden inspiratie opdoen.

Meer weten?

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek zet zich in voor mens en werk in transport en logistiek. De sociale partners in de sector zijn de oprichters ervan.

Om een vitale arbeidsmarkt te creëren, richt het instituut zich op de instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector. Het stimuleert scholing, gaat op zoek naar nieuw talent voor de sector, adviseert over personeelsbeleid, brengt vraag en aanbod bij elkaar en biedt dienstverlening aan voor veilig en gezond werken.

Website:

Webinar:

Tipkaart Dynamische RI&E

Download hier de Tipkaart

Goede Praktijk Dynamische RI&E

Download hier de Goede Praktijk

Dit pilotproject is in de periode 2015-2017 uitgevoerd gedurende de looptijd van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.