De Pilot: Samen op weg naar oplosmiddelvrij werken

Om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen in de grafimedia branche te verminderen, is het pilotproject ’Samen op weg naar oplosmiddelvrij werken’ op poten gezet. Hiermee hoopt men het gebruik van schadelijke stoffen (onder andere oplosmiddelen) zo veel mogelijk terug te dringen. De voorlichtingscampagne Stofwisseling maakt deel van uit van het project.

KVGO, vereniging van en voor ondernemers in de communicatiebranche en Stichting Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche (ROGB) zijn de initiatiefnemers van de pilot.

De aanpak

De voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’ over de risico’s van gevaarlijke stoffen heeft effect gesorteerd. Het heeft de bewustwording over het werken met gevaarlijke stoffen vergroot bij werkgevers en werknemers in de sector. Het stimuleerde bedrijven tevens om versneld over te stappen naar minder schadelijke alternatieven.

De branche is geïnformeerd via diverse bijeenkomsten. Samen met tien ambassadeursbedrijven uit de grafimedia branche zijn zes sessies georganiseerd. Ook zijn instrumenten ontwikkeld om bedrijven en medewerkers bewust te maken van de gevaren van schadelijke stoffen, en de mogelijke alternatieven.

Gedrag begrijpen en beïnvloeden is belangrijk om mensen in beweging te brengen en te houden. Daarom is er bij de themabijeenkomsten ruime aandacht voor veilig werken via het aspect gedragsverandering. 

Twee speciale bijeenkomsten zijn georganiseerd voor preventiemedewerkers die de branche-erkende opleiding ‘Preventiemedewerker Grafimedia’ hebben gevolgd. Deze training geeft de preventiemedewerkers specifieke bijscholing over nieuw ontwikkelde kennis over het omgaan met gevaarlijke stoffen.

Opbrengsten en resultaten

Twee toolboxen en een good practice zijn ontwikkeld voor werknemers en werkgevers naar aanleiding van het project. Deze middelen worden geïmplementeerd in de Arbocatalogus en de branche-RI&E van de grafimedia. De opgedane expertise maakt ook deel uit van de dienstverlening van de helpdesk Arbo Grafimedia, die bedrijven bijstaat met vragen over dit onderwerp.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

De good practice, de ontwikkelde toolboxen en aanpassingen in de arbocatalogus worden ter beschikking gesteld aan andere branches met bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Laat je hierdoor inspireren of leer van de aanpak.

Meer weten?

KVGO is een vereniging van en voor ondernemers in de communicatiebranche. Zij voert dit project uit in samenwerking met de Stichting ROGB (Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche). De ROGB is een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, om de belangen van de werkgevers en werknemers in de branche te behartigen. 

Websites:

Artikel Graficus februari 2017

Download hier

Dit pilotproject is in de periode 2015-2017 uitgevoerd gedurende de looptijd van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.