De Pilot: Professionaliteit in vitaliteit voor artsen

Het pilotproject ‘Professionaliteit in vitaliteit voor artsen’ is opgezet om het welzijn en de mentale gezondheid van medisch specialisten te bevorderen. De Onderzoeksgroep Professional Performance van het AMC en VeiligheidNL zijn de initiatiefnemers ervan. Het project richt zich op bewustwording en biedt daarnaast interventies aan om de vitaliteit van de specialisten te verbeteren.

Onderzoek wijst uit dat het van groot belang is dat professionals over competenties beschikken met betrekking tot het behoud van eigen welzijn en gezondheid. Dit vormt een onderdeel van een goede beroepsuitoefening.

De aanpak

De doelstelling van het pilotproject is tweeledig. Enerzijds wil men de bewustwording vergroten bij professionals over (het gebrek aan) competenties. Aan de andere kan biedt men interventies aan. Daarmee leren professionals vaardigheden en methoden om welzijn en mentale gezondheid in het werk te bevorderen of te reguleren.

De module die hiervoor is ontwikkeld, creëert allereerst bewustzijn. Vervolgens reikt ze interventies aan voor verbetering. De instrumenten worden wetenschappelijk onderbouwd door literatuuronderzoek en expertadviezen. 

De vitaliteitsmodule bestaat uit twee delen: een vitaliteitsmeting en een terugkoppeling in een feedbackrapport. In de follow-up kunnen vakgroepen de resultaten van de vitaliteitsmeting bespreken in een teambijeenkomst.

In een verdiepende interventie gaan vakgroepen aan de slag met ‘team job crafting’ en teamcommunicatie. Zo leren zij zelf om werkomstandigheden continu af te stemmen op de persoonlijke en teamambities in de vakgroep. 

De doelgroep wordt direct bij het project betrokken door een behoeftepeiling. Zo kan men rekening houden met de motivatie en drijfveren van professionals.

Daarnaast werft men 140 artsen voor de toetsing van de vitaliteitsmodule. 30 (individuele) artsen of drie vakgroepen gaan de ontwikkelde interventie vervolgens toetsen. Zo wordt tevens gezorgd dat deze zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften de medische beroepsgroep.

Opbrengsten en resultaten

De vitaliteitsmodule en interventie worden gedeeld met 50 Nederlandse ziekenhuizen. Dit gebeurt via het platform van Professional Performance Online (PPO). Ook worden ze gepubliceerd op de website van PPO.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

Branches en bedrijven kunnen leren van deze aanpak om het welzijn en de mentale gezondheid van werknemers te bevorderen.

De wijze waarop de module tot stand is gekomen en de meetwijze kunnen helpen om zelf aan de slag te gaan binnen een sector of bedrijf. Ook de terugkoppelingen kunnen hun doorwerking vinden op de werkvloer.

Meer weten?

De Onderzoeksgroep Professional Performance van het AMC heeft veel ervaring met de doelgroep van medische professionals. De onderzoeksgroep is bedreven in het ontwikkelen van vragenlijsten om inzicht te krijgen in krachten en behoeften onder artsen. Dit met het doel om het welzijn te bevorderen.

VeiligheidNL sluit hierop aan met het ontwikkelen van interventies. Die worden aangeboden om professionals in staat te stellen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor (de verbetering van) hun welzijn. VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren.

Professional Performance Online helpt artsen in het meten van, reflecteren op en verbeteren van hun professionele performance op basis van wetenschappelijk onderbouwde instrumenten.

Websites: