Pilot Professionaliteit in Vitaliteit voor artsen

Looptijd: oktober 2016 – oktober 2017

Betrokken organisaties:

Het project ‘Professionaliteit in Vitaliteit voor artsen’ is een initiatief van de Onderzoeksgroep Professional Performance van het AMC en VeiligheidNL. De Onderzoeksgroep Professional Performance van het AMC heeft veel ervaring met de doelgroep van medische professionals. De onderzoeksgroep is ook bedreven in het ontwikkelen van vragenlijsten om inzicht te krijgen in krachten en behoeften in het bevorderen van welzijn onder artsen.

VeiligheidNL sluit hierop aan met het ontwikkelen van interventies die worden aangeboden om professionals in staat te stellen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor (de verbetering van) hun welzijn. VeiligheidNL is een kenniscentrum op het gebied van letselpreventie en gedrag. Naast de ontwikkeling en implementatie van gedragsinterventies voor uiteenlopende veiligheidsthema’s heeft VeiligheidNL ruime ervaring met het stimuleren van gezond en veilig gedrag en het begeleiden van organisaties daarbij.
Medox biedt op het platform Professional Performance Online ziekenhuizen en vakgroepen de mogelijkheid om de door de onderzoeksgroep ontwikkelde meetinstrumenten af te nemen. 

Beoogde resultaten:

Onderzoek wijst uit dat het van groot belang is dat professionals over competenties beschikken met betrekking tot het behoud van eigen welzijn en gezondheid als onderdeel van een goede beroepsuitoefening. Doelstelling van het project is om enerzijds bewustwording vergroten bij professionals over (het gebrek aan) competenties en anderzijds het aanbieden van interventies voor het leren van vaardigheden en methoden om welzijn en mentale gezondheid in het werk daadwerkelijk te bevorderen of zelf te reguleren.  Hiervoor wordt een module ontwikkeld die bewustzijn creëert en vervolgens interventies voor verbetering aanreikt.

De onderzoeksgroep Professional Performance ontwikkelt samen met VeiligheidNL een evidence-based vitaliteitsmodule en een interventie ter bevordering van welzijn en mentale gezondheid van artsen. Deze instrumenten worden wetenschappelijk onderbouwd door literatuuronderzoek en expertadviezen. De vitaliteitsmodule bestaat uit een vitaliteitsmeting- en terugkoppeling in een feedbackrapport. Vervolgens kunnen vakgroepen in de follow-up de resultaten van de vitaliteitsmeting bespreken in een teambijeenkomst, die is ontwikkeld in samenwerking met artsen. In een verdiepende interventie gaan vakgroepen aan de slag met team job crafting en teamcommunicatie, opdat zij zelf leren werkomstandigheden op continue basis te kunnen afstemmen op de persoonlijke en teamambities in de vakgroep. 

De doelgroep wordt direct bij het project betrokken door een behoeftepeiling zodat rekening kan worden gehouden met motivatie en drijfveren van professionals. Daarnaast zal de doelgroep de vitaliteitsmodule en de interventie testen. Zo wordt gezorgd dat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften en cultuur van de medische beroepsgroep.

Na afloop van het project worden de vitaliteitsmodule en interventie gedeeld met 50 Nederlandse ziekenhuizen, via het platform van Professional Performance Online (PPO). Ook worden deze gepubliceerd op de PPO website.

Zelfregulering

Het project draagt bij aan de doelstellingen van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken. Professionals die zeer zelfstandig werken blijken zich onvoldoende bewust van de risico’s die zij zelf lopen op het gebied van gezond en veilig werken. Dit project levert een bijdrage aan de risicobewustwording en de verbetering van de competenties van professionals om het eigen welzijn en de mentale gezondheid daadwerkelijk te bevorderen.

Met dit project organiseert de sector Ziekenhuizen en de beroepsgroep van medisch specialisten zichzelf en sluit aan bij de motivatie en drijfveren van een groep professionals die op andere wijze moeilijk bereikbaar is. Daarnaast is het resultaat vertaalbaar voor professionals in andere branches die met dezelfde problematiek kampen.