De Pilot: Versterken aanpak beroepslongziekten en werken met schadelijke stoffen

Het pilotproject ‘Versterken aanpak beroepslongziekten en werken met schadelijke stoffen’ is een gezamenijk initiatief van de bakkerij- en cumelabranche, de gezondheidszorg en de Long Alliantie Nederland. Doel van het project is duurzame verbindingen creëren tussen mensen, branches en domeinen. Daarbij gaat het om de aanpak van beroepslongziekten, het werken met gevaarlijke stoffen en aan het werk zijn met een longziekte.

De Long Alliantie Nederland (LAN) verbindt meer dan 30 landelijke organisaties uit verschillende sectoren en heeft een overkoepelende rol op het gebied van chronische longaandoeningen.

De aanpak en resultaten

Het project ‘Versterken aanpak beroepslongziekten en werken met schadelijke stoffen’ is via twee verschillende sporen uitgevoerd.

In de bakkers- en cumelasector is bij een 40-tal bedrijven een inventariserend onderzoek gedaan naar de knelpunten bij het werken met gevaarlijke stoffen.

In gesprekken met vijftien ontwerpers/producenten van machines en afzuiginstallaties zijn daarnaast mogelijkheden geïnventariseerd om meer stofvrij te werken. In de gesprekken is gekeken naar diverse aspecten. Hoe kan de bewustwording over de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen worden versterkt? Wat zijn de knelpunten om hier zorgvuldiger mee om te gaan? En hoe kan de toepassing van bestaande oplossingen worden vergroot?

Op basis hiervan zijn twee toolboxen ontwikkeld. Eén richt zich op het vergroten van de bewustwording. De ander focust op stofvrij werken en kennis over de risico’s van diverse stoffen.

Beide branches hebben de toolboxen in de achterban geïntroduceerd. De bakkerijsector doet dit onder andere via de campagne Een coole bakker is een schone bakker. Daarmee wil zij werkgevers en werknemers bewust maken van de risico’s van het inademen van meelstof. Ook hoopt ze grondstofallergie te voorkomen.

Het tweede spoor is uitgezet in de gezondheidszorg. Daar is inventariserend onderzoek gedaan onder longpatiënten, bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten.

Ook de brochure Ademnood is samengesteld. Die dient bewustwording te versterken onder werkgevers en werknemers. Daarnaast wil men dat longpatiënten vaker aan het arbeidsproces deelnemen. De uitgave bevat interviews van mensen die een beroepslongziekte hebben opgelopen. Verder zijn de resultaten uit de gesprekken met bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten omgezet naar een bruikbare checklist.

Er is tevens onderzoek gedaan onder curatieve zorgverleners. Hen is gevraagd in hoeverre zij de factor ‘arbeid’ als onderdeel van hun takenpakket beschouwen, en welke mogelijkheden er zijn om het als regulier onderdeel van hun takenpakket te laten zijn.

Voor de gezondheidszorg is de richtlijn Beroepsastma ontwikkeld. Die is aan curatieve zorgverleners beschikbaar gesteld. Dit is aangevuld met informatie over beroepslongziekten en het werken met een longziekte.

Ook zijn de geïnventariseerde factoren die het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen belemmeren, gebundeld.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

Branches en bedrijven kunnen zich laten inspireren door de informatie die in dit project is opgehaald rondom beroepslongziekten en het werken met gevaarlijke stoffen. Het zet aan tot denken en draagt bij aan de bewustwording. Ook kunnen werkgevers en werknemers lering trekken uit de verhalen van mensen die een beroepsziekten hebben opgelopen, of er mee te maken krijgen en die passende maatregelen hebben gezocht.

Meer weten?

De Long Alliantie Nederland (LAN) heeft een overkoepelende rol op het gebied van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen zoals zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen en bedrijven hun krachten als het gaan om de preventie van beroepslongziekten en het verbeteren van de zorg voor longpatiënten.

Website: http://www.longalliantie.nl/

Dit pilotproject is in de periode 2015-2017 uitgevoerd gedurende de looptijd van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.