Implementatie vignet arbeidsveiligheid voor bakkerij- en zoetwarenindustrie

De pilot

De branchevereniging Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) ontwikkelde eerder een Vignet Arbeidsveiligheid. In deze pilot heeft de branchevereniging dit Vignet Arbeidsveiligheid met begeleiding geïmplementeerd bij 10 bedrijven. Daarnaast heeft VBZ onderzoek gedaan naar de drijfveren en motivatie van ondernemers om actief met gezond en veilig werken bezig te zijn. 

De aanpak

Het onderzoek naar de drijfveren bestond uit interviews met 24 bedrijven. Alle ondernemers geven aan dat zij arbeidsveiligheid belangrijk vinden en gemotiveerd te zijn om met arbeidsveiligheid aan de slag te gaan. Zowel het korte termijn doel (‘het belang van de werknemer om elke dag weer ‘heel’ naar huis gaan’) als het lange termijn doel (‘dat de medewerkers met tien vingers gezond met pensioen kunnen gaan’) zijn belangrijke drijfveren. De motieven van werkgevers hebben betrekking op zorgplicht, sociale verantwoordelijkheid, ethiek of goed werkgeverschap. 

Uit deze bedrijven zijn de deelnemende bedrijven geselecteerd die aan de implementatie van het Vignet Arbeidsveiligheid wilden deelnemen.

VBZ ontwikkelde een Handboek Vignet Arbeidsveiligheid met een pakket ‘Aan de slag met Arbeidsveiligheid’ waarin een scala aan tools, instrumenten, modellen aan ondernemers beschikbaar zijn gesteld. Hiermee gaat een bedrijf aan de slag om te voldoen aan de criteria voor het Vignet. Door het aanreiken van korte deelprojecten en/of voorbeelden kunnen bedrijven op een praktische manier aan de slag; dit leidt aantoonbaar tot succes.

Het Vignet Arbeidsveiligheid wordt uitgereikt nadat door een externe audit is bepaald of een bedrijf voldoet aan de 20 gestelde criteria. Van de 10 deelnemende bedrijven in deze pilot hebben er 9 het Vignet behaald na de externe audit.

Hoe verder na afloop van de pilot

De deelnemende bedrijven hebben aangegeven actief te blijven op de geïmplementeerde maatregelen en zijn voornemens om telkens het Vignet Arbeidsveiligheid te vernieuwen om daarmee het veiligheidsbewustzijn in het bedrijf hoog te houden.

VBZ gaat verder met het implementeren van het Vignet in de rest van de branche en houdt het Handboek actueel met aanpassingen en verbeteringen.  Branchevereniging VBZ stelt zich ten doel een branchebrede implementatie en borging van het Vignet tot stand te brengen en van gezond en veilig werken de norm te maken.

“Het Vignet Arbeidsveiligheid is net als een “BOVAG-bord: iedereen kan zien dat VBZ als branche staat voor kwaliteit.”

- Ton Baas, directeur VBZ -

Resultaten en wat kunnen anderen branches en bedrijven hiervan leren?

Het model van een Vignet Arbeidsveiligheid, waarin criteria door een externe auditor worden gemeten, is een sterk concept dat door andere branches toegepast kan worden. Het Handboek met bijhorende instrumenten is van grote toegevoegde waarde voor alle bedrijven in de branche.

VBZ (Branchevereniging Bakkerij- en Zoetwarenindustrie)

De branchevereniging Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) is voor de sector een kennis- en adviescentrum voor gezond en veilig werken. VBZ stelt zich ten doel met passie en commitment gezond en veilig werken norm te laten zijn in de sector en hierin vanuit de brancheorganisatie en actieve coördinerende en inspirerende rol te spelen.

Meer weten?

Contactpersoon: Erna Bak,VBZ, (www.vbz.nl).

Laat je inspireren door deze video

Lees meer over het Vignet Arbeidsveiligheid in onderstaande factsheet. 

Factsheets Vignet Arbeidsveiligheid

Downloaden