Pilot: Vignet arbeidsveiligheid

Werknemers in de bakkerijwereld en zoetwarenindustrie dienen iedere dag ‘heel’ naar huis te kunnen vertrekken. Om die reden heeft de branchevereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie in 2016 het Vignet Arbeidsveiligheid ontwikkeld. Het bijbehorende handboek bevat een scala aan tools, instrumenten en modellen om de veiligheid te bevorderen.

De branchevereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) begon met een onderzoek naar de drijfveren en motivatie van ondernemers om actief met gezond en veilig werken bezig te zijn.

De aanpak

Het onderzoek naar de drijfveren bestond uit interviews met 24 bedrijven. Alle ondernemers gaven aan dat zij arbeidsveiligheid belangrijk vinden. Ze zijn ook gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan.

Zowel het doel op korte termijn (‘het belang van de werknemer om elke dag weer ‘heel’ naar huis gaan’) als het streven op lange termijn (‘dat de medewerkers met tien vingers gezond met pensioen kunnen gaan’) zijn belangrijke drijfveren. 

Werkgevers hebben veel motieven om aandacht te schenken aan arbeidsveiligheid. Zoals zorgplicht, sociale verantwoordelijkheid en ethiek of goed werkgeverschap. Uit deze gesprekken zijn tien organisaties gekozen die deelnamen aan de invoering van het Vignet Arbeidsveiligheid binnen het eigen bedrijf.

Opbrengsten en resultaten

Naar aanleiding van de pilot ontwikkelde VBZ een Handboek Vignet Arbeidsveiligheid, dat exclusief beschikbaar is voor leden. Hierin is een scala aan tools, instrumenten en modellen te vinden die bedrijven helpt om te voldoen aan de criteria van het vignet.

VBZ biedt daarnaast korte deelprojecten en voorbeelden aan die bedrijven helpen praktisch aan de slag te gaan. De pilot heeft aangetoond dat dit succes brengt.

Om in aanmerking te komen voor het Vignet Arbeidsveiligheid moet een bedrijf positief scoren op een externe audit die twintig vastgestelde criteria behandelt. Van de tien pilotbedrijven behaalden uiteindelijk negen het vignet.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

Het vignet helpt niet alleen om klassieke risico’s te beheersen vanuit de branche RI&E’s. Het geeft bedrijven ook handvatten om veiligheid te integreren in het gedrag van medewerkers en de cultuur.

Andere branches en bedrijven kunnen van deze aanpak leren. Branches kunnen bedrijven via deze weg stimuleren om veiligheid op de werkvloer te blijven verbeteren. Voor bedrijven kan deze aanpak bijdragen aan de motivatie van werknemers om arbeidsrisico’s te (blijven) signaleren en beheersen.

Meer weten?

VBZ is de branchevereniging voor de fabrikanten van koek, snoep, chocolade en hartige versnaperingen. Ze is voor de sector een kennis- en adviescentrum voor gezond en veilig werken. VBZ wil bedrijven in de Bakkerij- en Zoetwarenbranche stimuleren om de veiligheid op de werkvloer te blijven verbeteren en hoopt hierin een actieve coördinerende en inspirerende rol te spelen.

Website: www.vbz.nl

Lees meer over het Vignet Arbeidsveiligheid in onderstaande factsheet. 

Factsheets Vignet Arbeidsveiligheid

Downloaden

Dit pilotproject is in de periode 2015-2017 uitgevoerd gedurende de looptijd van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.