Governance code veiligheid in de bouw

Looptijd: december 2015 – december 2016

Betrokken organisaties:

De Governance Code is een initiatief van 15 organisaties, waaronder werkgevers, werknemers en brancheorganisaties om de veiligheid in de bouw te verbeteren. De partijen hebben de Code Veiligheid in de Bouw zelfstandig en vrijwillig opgesteld als leidraad voor veilig werken in de gehele keten. SBRCURnet is als onafhankelijke kennispartner betrokken bij het doorontwikkelen en implementeren van de Code.

Beoogde resultaten:

Samen met andere partijen in de keten (bedrijven in de bouw, infra, en installatietechniek) de ambitie die is weergegeven in de Code onderschrijven en bij dragen aan de normatieve werking ervan.

Alle 15 ondertekenaars van de Code organiseren een bijeenkomst ‘integrale veiligheid in de keten’, waarvoor onderaannemers en partnerbedrijven worden uitgenodigd. De bijeenkomsten richten zich op het promoten van de Code en op het geven van uitleg over het belang en de inhoud van de Code. Hiermee wordt het veilig werken in de keten door alle partijen in de bouwsector verbeterd. Doel van de bijeenkomsten is datsteeds meer partijen in de keten de Governance Code zullen ondertekenen.

De (nieuwe) kennis over het integraal werken in de keten wordt tevens gedeeld tijdens de bijeenkomsten die het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken dit jaar organiseert.

Op basis van de evaluatie van alle 15 bijeenkomsten wordt een eindrapportage gemaakt, die wordt gedeeld met de oude en nieuwe partners in de bouw en met het ministerie van SZW.

Zelfregulering

Het project sluit aan bij de doelstellingen van het Programma Zelfregulering. De sector werkt gezamenlijk aan het tot stand brengen van een beweging van het moeten organiseren naar het zelfstandig en vrijwillig organiseren van veilig werken. De veiligheidsrisico’s in de bouw worden gezamenlijk aangepakt door opdrachtgevers en opdrachtnemers in de keten. De ketenaanpak is een belangrijk onderdeel binnen het Programma Zelfregulering en het beleidsterrein Gezond en Veilig werken van het ministerie van SZW.

Voor meer informatie: www.gc-veiligheid.nl