EVO ontwikkelt code gezond en veilig magazijn voor de sector logistiek

De pilot

Om werkgevers en werknemers in de sector te inspireren de zelfwerkzaamheid voor het gezond en veilig werken te vergroten, heeft EVO in samenwerking met 22 partners een in de sector breed gedragen 'Code Gezond en Veilig Magazijn' gelanceerd. Deze code heeft als doel het aantal bedrijfsongevallen terug te dringen. In Nederlandse magazijnen gebeuren jaarlijks zo’n 1500 ernstige ongevallen, waarvan gemiddeld zeven met dodelijke afloop.

De aanpak

Het idee van een gedragscode voor de branche speelt al vanaf 2014. EVO is toen gestart met het creëren van draagvlak onder een breed veld van bedrijven, belangenorganisaties, opleidingsinstituten, vakbonden en verzekeraars . Door middel van werkconferenties en werkgroepen zijn deze zelfde stakeholders binnen deze pilot inhoudelijk en procesmatig bij de ontwikkeling, introductie en implementatie van de Code betrokken. In raden, besturen en regionale klankborden is de Code telkens getoetst en op deze wijze ook gelegitimeerd.

Parallel aan het ontwikkelen van de Code is deze in de praktijk getoetst via implementatiepilots bij bedrijven en workshops, waarbij telkens 15-20 bedrijven in de sector met de Code aan de slag zijn gegaan. Naast veiligheidsdagen voor bedrijven en workshops is een eindseminar georganiseerd, waarin de Code en de ‘best practices’ zijn gepresenteerd aan de hele sector en branche-overstijgend aan andere geïnteresseerde bedrijven die een magazijn houden.

Ter ondersteuning van de implementatie ontwikkelde EVO de training ‘Magazijncoach’ en zijn bedrijfsbezoekers opgeleid die bedrijven in de sector inspireren en activeren om met de Code aan de slag te gaan.

Gemeenschappelijke afspraken en duiding voor een gezond en veilig magazijn, in de vorm van de Code Gezond en Veilig Magazijn, geven een nieuwe impuls aan het terugdringen van het aantal ongevallen en ziekteverzuim in magazijnen. De Code, waaraan bedrijven op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen, is niet bedoeld om nieuwe regels in het leven roepen, maar vooral om bedrijven te stimuleren om effectief veiligheidsbeleid te voeren. Het uitgangspunt daarbij is dat veiligheid en efficiency hand in hand gaan en dat een gezond en veilig magazijn een efficiënt magazijn zal zijn.

De Code Gezond en Veilig Magazijn, is het antwoord van de sector op de vraag van de overheid om zelf het aantal ongevallen te verminderen. Op 13 september 2016 nam het ministerie van SZW de Code Gezond en Veilig Magazijn in ontvangst. SZW is trots op de manier waarop binnen de branche is samengewerkt om veilige en gezonde magazijnen een stap verder te brengen.

De lancering van de Code Gezond en Veilig Magazijn heeft veel media-aandacht gekregen gedurende de dag, onder andere met een item in het NOS-journaal.

Hoe verder na afloop van de pilot

Op de website Code Gezond en Veilig Magazijn staan praktische tips om het magazijn veiliger en gezonder te maken. Hier kunnen bedrijven direct mee aan de slag. Wat zijn precies de risicoplekken (zoals kruisingen, loop- en rijpaden en stellingen) en hoe verklein je de risico's hiervan? Maar ook tips over het ophangen van spiegels en lichtplannen voor een beter zicht en het dragen van veiligheidsschoenen en het omdoen van gordels. De kern is kortom: alleen het dragen van een geel hesje is onvoldoende.

EVO presenteert via workshops, veiligheidsdagen en de website Code Gezond en Veilig Magazijn, de ‘best practices’ aan de hele sector en branche-overstijgend aan geïnteresseerde bedrijven die een magazijn houden. Ter ondersteuning van de implementatie is de training ‘Magazijncoach’ ontwikkeld en zijn ‘eigen’ bedrijfsbezoekers opgeleid die bedrijven in de sector inspireren en activeren om met de Code aan de slag te gaan.

"Een goed handvat voor het bedrijf en een boost voor de veiligheidsaanpak in het magazijn”.

- Deelnemer Veiligheidsdag Magazijn - 

Resultaten en wat kunnen anderen branches en bedrijven hiervan leren?

De Code bestaat uit drie onderdelen:

  • Hoofdstukken over onderwerpen die veel invloed hebben op gezond en veilig werken in het magazijn, zoals gedrag en cultuur, leiderschap en de RI&E. Beheersen en voorkomen als aanvulling op voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Tien risico-hotspots; op deze plaatsen in het magazijn is de kans op ongevallen groot. Niet in elk magazijn komen alle tien de hotspots voor; immers, niet elk magazijn is hetzelfde. Voor elk bedrijf, groot of klein, zullen de hotspots echter herkenbaar zijn.
  • Good practices; alle risico-hotspots in het magazijn worden verrijkt met een of meer goede voorbeelden, geïnventariseerd door deelnemende partijen en bedrijven.

De Code Gezond en Veilig Magazijn is voor alle bedrijven met een magazijn een bruikbaar instrument, dat bedrijven in staat stelt om van compliance (procedures en voorschriften) verder te bouwen aan participatie op de werkvloer.

EVO (Ondernemersvereniging voor magazijnhoudende bedrijven)

Ondernemersvereniging EVO ondersteunt, als kennis- en adviescentrum in de sector Logistiek, bedrijven onder meer bij het realiseren van goede arbeidsomstandigheden en bij het terugdringen van vermijdbaar verzuim. In de sector zijn ruim honderdduizend magazijn houdende bedrijven actief. Daarnaast houden veel bedrijven in andere sectoren ook een magazijn.

Meer weten?

Contactpersoon: Daniëlle Gevers Deynoot, EVO (www.evo.nl

In deze Inspiratievideo vertelt Karel Loeffen, Operations Excellence Manager hoe bij CEVA Logistics gezond en veilig wordt gewerkt. 

Hieronder vindt u een korte video met uitleg over de Code Gezond en Veilig Magazijn. 

Meer lezen?

In het artikel "Code Gezond en Veilig Magazijn: Top 10 risicohotspots" lees je meer over de gevaarlijkste punten in het magazijn. 

Jelle de Vries deed promotie-onderzoek naar de invloed van het gedrag van leidinggevenden en operators in logistieke processen. Kort door de bocht: zo de manager is, zo is zijn bedrijf. Wie graag risico’s neemt, moet rekening houden met onveiligheid, schade en corrigeren achteraf. Lees meer in het artikel "Gedrag manager cruciaal voor veiligheid".

In het artikel “ Sturen van  gedrag is sleutel” vertelt psycholoog en veiligheidsexpert Jop Groeneweg dat meer veiligheid alles te maken heeft met een goede organisatie op de werkvloer. Bedrijven die een echte cultuuromslag willen maken en veiligheid prioriteit willen gaan geven, moeten volgens hem eerst in kaart brengen op welke locaties en afdelingen de risico’s op de loer liggen.

Artikel Code Gezond en Veilig Magazijn: Top 10 risicohotspots

Download hier

Artikel "Gedrag manager cruciaal voor veiligheid"

Download hier

Artikel "Sturen van gedrag is sleutel"

Download hier