Pilot: Code Gezond en Veilig Magazijn

Om als branche zelf het aantal ongevallen in de logistiek te laten afnemen, heeft evofenedex de Code Gezond en Veilig Magazijn gelanceerd. Hiermee zet de sector in op gezond en veilig werken. 22 partners stonden de brancheorganisatie bij.

De aanpak

Het idee van een gedragscode voor de branche speelde vanaf 2014. Op dat moment startte evofenedex met het creëren van draagvlak bij bedrijven, belangenorganisaties, opleidingsinstituten, vakbonden en verzekeraars.

Vervolgens ging het project van start. Nu werden de stakeholders betrokken bij de ontwikkeling, introductie en implementatie van de code. Ze gingen aan de slag in werkgroepen en volgden conferenties. In diverse raden, besturen en regionale klankborden werd de code vervolgens steeds opnieuw getoetst en gelegitimeerd.

Parallel aan het ontwikkelen van de code werd deze via pilots getoetst bij bedrijven. In deze fase gingen telkens vijftien tot twintig bedrijven met de code aan de slag. Bedrijven volgden veiligheidsdagen en workshops.

Het eindseminar vormde de afsluiting. Daarin zijn de Code Gezond en Veilig Magazijn en de ‘best practices’ gepresenteerd. Tijdens dit seminar waren bedrijven uit de gehele sector aanwezig, maar ook andere branches en geïnteresseerde bedrijven die een magazijn houden.

Opbrengsten en resultaten

Het ministerie van SZW nam de Code Gezond en Veilig Magazijn op 13 september 2016 in ontvangst. Naast een website ontwikkelde evofenedex de training ‘Magazijncoach’. Via die weg krijgen de deelnemers een opleiding om andere bedrijven te inspireren en te activeren om met de code aan de slag te gaan.

De Code Gezond en Veilig Magazijn bestaat uit drie onderdelen:

  • Onderwerpen die veel invloed hebben op gezond en veilig werken in het magazijn, zoals gedrag en cultuur, leiderschap en de risico-intentarisatie & -evaluatie (RI&E). Beheersen en voorkomen als aanvulling op voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Tien risico-hotspot:; op deze plaatsen in het magazijn is de kans op ongevallen groot. Niet in elk magazijn komen alle tien de hotspots voor; niet elk magazijn is hetzelfde. Maar voor elk bedrijf, groot of klein, zullen de hotspots herkenbaar zijn.
  • Good practices: alle risico-hotspots in het magazijn worden verrijkt goede voorbeelden, geïnventariseerd door deelnemende partijen en bedrijven.

De code, waaraan bedrijven op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen, is niet bedoeld om nieuwe regels in het leven roepen. Het doel is om bedrijven te stimuleren om effectief veiligheidsbeleid te voeren. Het uitgangspunt daarbij is dat veiligheid en efficiency hand in hand gaan, en dat een gezond en veilig magazijn een efficiënt magazijn is.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

Anders branches kunnen leren van de wijze waarop evofenedex een breed gedragen code heeft ontwikkeld. De samenwerking heeft tot een succesvol product geleid, dat tijdens de lancering zelfs media-aandacht kreeg, onder andere via een item in het NOS-journaal.

De Code Gezond en Veilig Magazijn is daarnaast een bruikbaar instrument voor alle bedrijven met een magazijn. Het stelt hen in staat om vanuit procedures en voorschriften (compliance) verder te bouwen aan participatie op de werkvloer.

Meer weten?

Als kennis- en adviescentrum in de sector logistiek ondersteunt ondernemersvereniging evofenedex bedrijven bij het realiseren van goede arbeidsomstandigheden en bij het terugdringen van vermijdbaar verzuim. In de sector zijn ruim honderdduizend magazijn houdende bedrijven actief, maar ook daarbuiten bevinden zich bedrijven met magazijnen.

Website: https://www.evofenedex.nl/

Bekijk de inspiratievideo ‘Code Gezond en Veilig Magazijn’ over hoe er bij CEVA Logistics gezond en veilig wordt gewerkt.

Dit pilotproject is in de periode 2015-2017 uitgevoerd gedurende de looptijd van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.