Asbestverwijdering: naar gezonder veiligheidsgedrag

Looptijd: oktober 2016 - oktober 2017

Betrokken organisaties:

‘Asbestverwijdering: naar gezonder veiligheidsgedrag’ is een project van VERAS, de belangenvereniging voor sloop- en asbestverwijderingsbedrijven. VERAS werkt hierin samen met de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen( VVTB) en Ascert. De VVTB organiseert ruim 40 gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Ascert is de beheersstichting voor de asbestcertificatieschema’s, waarbinnen naast de asbestverwijderingsbedrijven ook ketenpartners vertegenwoordigd zijn. Ook is de klankbordgroep van DTA-ers, die door Ascert is opgericht, bij dit project betrokken. 

Beoogde resultaten:

De doelstelling van het project ‘Asbestverwijdering: naar gezonder veiligheidsgedrag’ is het bevorderen van vakmanschap en het verbeteren van cultuur en gedrag gericht op gezond en veilig werken.

Het project ontwikkelt een online platform www.vezelveiligheid.nl voor alle medewerkers in de asbestsector. Door middel van dit platform participeren medewerkers in de asbestverwijdering (DTA en DAV) in thema’s rondom veilig en gezond werken in de asbestverwijdering. De branche wil met dit project en het platform de ‘vak- en beroepstrots’ stimuleren en zet hiervoor social media in. Het opgerichte online platform bevat naast algemene informatie en een social media deel (beperkt interactief) een ‘gereedschapskoffer’ met instructies voor diverse thema’s over goede werkmethoden gericht op veilig en gezond werken.

Op de website worden steeds nieuwe thema’s rondom gezond en veilig werken bij het verwijderen van asbest geïntroduceerd. Het eerste nieuwe thema ‘Emissiebeperkende maatregelen’ wordt via een campagne geïntroduceerd. De introductie van nieuwe regels rondom emissiebeheersing maakt de branche bewust van het belang hiervan. Op de website worden op positieve en praktische wijze de basale principes daarvan gecommuniceerd.

Zelfregulering

Het werken met asbest brengt risico’s met zich mee. Echter het bewustzijn hierover leidt (nog) niet altijd tot het gewenste gedrag. Dit project levert een bijdrage aan de veiligheid- en risicobeleving op de werkvloer om zo het gedrag te veranderen. De 3 belangrijkste organisaties werken samen in het oprichten van een online platform met praktische en bruikbare tips voor de medewerkers. De samenwerking met de door Ascert (in het kader van het Programma Zelfregulering) opgerichte Klankbordgroep stimuleert de betrokkenheid van de werkvloer en de bevordering van bewustwording en verandering in cultuur en gedrag verder.