De Pilot: Naar gezonder veiligheidsgedrag bij asbestverwijdering

Als pilotproject zijn drie organisaties in de asbestwereld het interactieve online platform www.vezelveiligheid.nl gestart. Ze willen er vakmanschap mee bevorderen. Ook willen ze cultuur en gedrag verbeteren, dat zich richt op gezond en veilig werken in de asbestsector.

Het gaat om de branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven VERAS, Ascert (Stichting Certificatie Asbest) en de Vereniging voor het Verwijderen van Toxische Bouwmaterialen (VVTB).

Aanpak en resultaten

Met het inrichten van het platform www.vezelveiligheid.nl worden medewerkers op de werkvloer geïnformeerd over (nieuwe) werkmethoden. Het platform bevat algemene informatie, een onderdeel ‘sociale media’ en een gereedschapskoffer met werkinstructies rond diverse onderwerpen in verband met gezond en veilig werken in de asbestsector.

Hiermee wil men medewerkers bewust maken van hun vakmanschap, en van de mogelijkheden om veilig en gezond werken te bevorderen met gedrag. Ook Deskundig Toezichthouders Asbestverwijdering (DTA-ers) en Deskundig Asbest Verwijderaars (DAV-ers) kunnen bijvoorbeeld kennis opdoen met behulp van het platform.

Steeds verschijnen nieuwe thema’s rondom gezond en veilig werken bij het verwijderen van asbest op het online platform. Het eerste thema is ‘Emissiebeperkende maatregelen’. Dat is via een brede communicatiecampagne wereldkundig gemaakt.

Op de website worden de basale principes op positieve en praktische wijze gecommuniceerd.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit pilotproject leren?

Andere branches kunnen leren van deze aanpak om vakmanschap te bevorderen en gezond en veilig werken onder de aandacht te brengen bij bedrijven in de sector. Bedrijven leren van deze goede praktijk en het kan hen inspireren en motiveren ook aandacht aan deze thema’s te schenken.

Meer weten?

VERAS behartigt de belangen van sloop- en asbestverwijderingsbedrijven. Ascert is de door de minister van SZW aangewezen beheerstichting in het werkveld asbest. Zij vervult een coördinerende en faciliterende rol binnen dat werkveld. De VVTB is een vereniging van deskundige asbestverwijderende bedrijven.  

Websites:

Dit pilotproject is in de periode 2015-2017 uitgevoerd gedurende de looptijd van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.