Over het programma

Voortbouwend op de bestaande kennis en ervaring bij branches en organisaties is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken gestart. Dit programma inspireert en ondersteunt branches en bedrijven bij het zelf organiseren van gezond en veilig werken.
 
Gezondenveiligwerkt.nl is onderdeel van dit programma. Laat je via deze website inspireren hoe je gezond en veilig werken zelf kunt organiseren met voorbeelden uit de praktijk, de mogelijkheid om mee te doen aan het uitwisselingsprogramma of door deel te nemen aan één van de webinars.

Hoe zorg je voor blijvende aandacht voor gezond en veilig werken op de werkvloer? Sommige branches en organisaties hebben hier al een aanpak voor, maar veel ook nog niet.

Het ministerie van Sociale en Werkgelegenheid wil dat mensen veilig en gezond werken. Voortbouwend op bestaande kennis en ervaring in het veld is het ministerie het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken gestart om branches en organisaties te inspireren en ondersteunen bij het zelf organiseren van gezond en veilig werken. Met het programma wil het ministerie een beweging op gang brengen waarbij werkgevers en werknemers zelf initiatief nemen om gezond en veilig werken in het bedrijf en/of de branche te verankeren en blijvend te verbeteren.

Zelfregulering

Zelfregulering is een alternatief voor regulering via de overheid. Uit onderzoek blijkt dat pure zelfregulering zelden voorkomt. Binnen het programma gaat zelfregulering dan ook over het geven van invulling aan de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor gezond en veilig werken in aanvulling op regulering door de overheid. Op deze website staan hierover diverse rapporten

Een duurzame aanpak voor gezond en veilig werken is in de ogen van het Programma een integrale aanpak gericht op l compliance én participatie. Dat betekent dat een organisatie zowel voldoet aan de wet- en regelgeving, gebruik maakt van technische middelen, organisatie en governance inricht voor gezond en veilig werken, maar ook aandacht besteedt aan gedrag en de borging van ‘het zelf organiseren’ van gezond en veilig werken in de bedrijfscultuur. Lees HIER meer over.