Het Onderzoek: Van compliance naar participatie (Rupert, 2013)

De Scan Veilig Gedrag is een tool die meet wat iedereen concreet dóet om een veilige werkomgeving te creëren: welke activiteiten ontplooien medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer en wat onderneemt het management. Het doel is om de situatie te verbeteren.

De scan is het resultaat van het literatuuronderzoek en de verkennende veldstudie naar het versterken van arbeidsveiligheid: ‘Van compliance naar participatie’ van onderzoeker Joyce Rupert. Ze werkte in opdracht van het ministerie SZW.

Met de Scan Veilig Gedrag krijgen bedrijven en branches inzicht in veilig gedrag op de werkvloer en wat daarbij nog verder kan worden verbeterd. 

Achterliggende gedachte

Op het gebied van veilig gedrag op de werkvloer zijn momenteel verschillende trends zichtbaar. Steeds meer organisaties willen bijvoorbeeld dat hun medewerkers zelfredzaam zijn. Er wordt meer van medewerkers geëist en werknemers worden op hun beurt mondiger.

Naast het opvolgen van regels en procedures (compliance), dragen medewerkers steeds vaker vrijwillig en (pro)actief bij aan een veilige werkomgeving (participatie).

Compliance is belangrijk om een basisniveau van veiligheid te kunnen waarborgen in de organisatie.

Participatie helpt de veiligheid in de organisatie naar een hoger plan. Door participatiegedrag bouwen medewerkers zelf actief aan een veilige werkomgeving, omdat ze dit belangrijk vinden. Het resultaat is een veilige werkomgeving op de lange termijn.

Beide vormen van gedrag zijn nodig voor een werkomgeving die veilig is. Dit vraagt echter wel om een andere houding van zowel medewerkers, leidinggevenden als het management.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit onderzoek leren?

Bedrijven en branches kunnen deze onderzoeken lezen om hun kennis op het gebied van zelfregulering en veilig werken te bevorderen. Daarnaast zijn het interessante naslagwerken om kennis van te nemen als je van plan bent de Scan Veilig gedrag uit te voeren, of al uitgevoerd hebt.

Meer weten?

Nieuwsgierig naar de Scan Veilig Gedrag? Lees hier meer. 

Van Compliance naar Participatie (Rupert, 2013)

Downloaden

Verkennende veldstudie Versterken arbeidsveiligheid (Rupert, 2013)

Downloaden