Het Onderzoek: Arbeidsinspectie literatuurstudie zelfregulering (Mascini, 2013)

De effectiviteit van regulatory governance staat in het rapport ‘Arbeidsinspectie literatuurstudie zelfregulering’ van Peter Mascini centraal. Hij geeft met deze literatuurstudie een overzicht van de (noodzakelijke) condities en hun beïnvloeding door regulerende overheidsinstanties.

Achterliggende gedachte

Deze literatuurstudie is uitgevoerd in opdracht van de Directie Veilig en gezond werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van de studie is om inzicht te geven in de condities die bijdragen aan het succes en/ of falen van vormen van regulatory governance.

Het rapport geeft allereerst inzicht in de voorwaarden die van invloed zijn op de effectiviteit van de bijdragen die partijen, die onder toezicht staan, en derde partijen, kunnen leveren aan regulering. Denk aan bedrijven, private regulerende instanties (certificeerders en accrediteurs) en derde partijen zoals bijvoorbeeld individuele burgers, belangengroeperingen of sociale bewegingen.

Het rapport gaat in op zelfregulering, certificering, accreditering en regulering.

Ten tweede geeft men inzicht in hoe publiek regulerende instanties het beste op de condities kunnen Inspelen. Die condities zijn van invloed op de effectiviteit van de bijdragen die deze verschillende maatschappelijke actoren aan regulering kunnen leveren.

Tot slot wordt er aandacht gegeven aan de risicogerichte regulering.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit onderzoek leren?

In dit rapport worden de verschillende vormen van (zelf-) regulering wetenschappelijk onderbouwd en toegelicht. Bedrijven en branches kunnen dit onderzoek gebruiken als naslagwerk om hun kennis te vergroten over de verschillende vormen van (zelf-)regulering en de onderliggende noodzakelijke condities.

Meer weten?

Arbeidsinspectie literatuurstudie zelfregulering (Mascini 2013)

Downloaden