Instrument: Zelfinspectietool Inspectie SZW

Op de website zelfinspectie.nl zijn diverse zelfinspectietools te vinden. Daarmee kun je zelf binnen jouw bedrijf analyseren hoe het staat met gezond en veilig werken. De zelfinspectietool is een initiatief van de Inspectie SZW.

Achterliggende gedachte

Met de website zelfinspectie.nl wil de Inspectie SZW gezond en veilig werken binnen bedrijven bevorderen.

Verschillende zelfinspecties zijn mogelijk:

  • Arbo op orde: daarmee kun je kijken of je je bewust bent van de risico’s en maatregelen.
  • Voorkom ongevallen: daarmee kun je bepalen hoe veilig je werkomgeving is.
  • Gevaarlijke stoffen: daarmee kun je stoffen en bijbehorende risico’s in kaart brengen.
  • Transport en Logistiek: daarmee kun je vaststellen of er binnen jouw bedrijf gezond en veilig wordt gewerkt.
  • Eerlijk werken: daarmee kun je zien of je voldoet aan de regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werk.
  • Werkdruk en ongewenst gedrag: daarmee kun je checken of je de juiste maatregelen neemt.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit instrument inzetten?

Wil je bedrijven binnen jouw branche helpen met gezond en veilig werken? Laat ze dan kennis maken met de verschillende zelfinspecties en motiveer hen om er direct mee aan de slag te gaan.

De verschillende zelfinspecties zijn relevant voor bedrijven die willen weten in hoeverre ze hun huidige organisatie op orde hebben en waar zij mogelijk nog verbeteringen en/of acties voor moeten ondernemen.

Meer weten?

Lees hier meer op de site van de Inspectie SZW.