Instrument: WebOrca

WebOrca is in het leven geroepen om bedrijven te helpen risico’s te kwantificeren en te prioriteren. Het bepalen van de risico’s gebeurt online op basis van het kwantitatieve risicomodel ORCA (Occupational Risk Calculator). Het is een initiatief vanuit het RIVM.

Achterliggende gedachte

Hoe kun je een arbeidsrisico in cijfers uitdrukken? En, misschien nog wel belangrijker, hoe groot is de schade? Arbeidsgevaren zijn onlosmakelijk verbonden met het soort werk dat iemand doet (bijvoorbeeld met machines), de plek waar hij of zij zich bevindt (bijvoorbeeld op een steiger) of met bijzondere situaties als werken met explosieven.

Bedrijven zijn verplicht de risico's binnen hun organisatie in kaart te brengen met een risico-inventarisatie en - evaluatie. Maar tot voor kort bestond er geen methode die deze risico's kwantificeert en bedrijven helpt bij het stellen van prioriteiten.

Met WebORCA van het RIVM kunnen bedrijven gevaarlijke situaties beoordelen en aangeven wat het belangrijkst is bij het veiliger maken van de werkplek. Dankzij WebORCA zijn deze arbeidsrisico’s in te schatten. Hiermee kunnen ook de effecten en kosten van de maatregelen worden bepaald.

WebOrca helpt bedrijven met:

  • Het benchmarken van risico’s.
  • Het inventariseren en evalueren van risico’s.
  • Het maken van een inschatting van de grootste risico’s.

Daarnaast geeft WebOrca bedrijven inzicht in de maatregelen, en de kosten en de effectiviteit van de aanpassingen.

Voor het gebruik van WebORCA moet men een toegangscode aanvragen.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit instrument inzetten?

Help bedrijven binnen jouw branche om risico’s op ernstige arbeidsongevallen in kaart te brengen en te prioriteren. Motiveer ze bovendien om gebruik te maken van WebORCA. Of vergelijk verschillende beroepen en verbeter de kwaliteit van de Arbocatalogus.

Maak als bedrijf gebruik van het kwantitatieve risicomodel ORCA en prioriteer risico’s op ernstige arbeidsongevallen binnen jouw bedrijf. Voor veiligheidskundigen is deze tool ook geschikt om te signaleren waar processen kunnen worden aangescherpt of verbeterd.

Meer weten?

Krijg een goed beeld wat WebOrca doet door direct naar de website te gaan of hier inzicht te krijgen in enkele praktijkvoorbeelden.