Instrument: VerbeterDeBouw app

De VerbeterdeBouw app plaatst de interactie met ‘de buren’ van de bouwplaats centraal. Die kunnen bijvoorbeeld onveilige zaken signaleren. De app is een initiatief van de Stichting Bewuste Bouwers.

Achterliggende gedachte

Aanjager Stichting Bewuste bouwers wil de bouwwereld een impuls geven. Ze streeft ernaar om professionaliteit zichtbaar te maken en te focussen op continue verbetering. De manier waarop een bouwer werkt, bepaalt namelijk het imago van de gehele sector.

Buren en voorbijgangers die zijn aangesloten bij Bewuste Bouwers kunnen sinds 2013 feedback geven op projecten. Iedereen met een verbeterpunt of idee rondom een bouwplaats, kan dit via een interactieve landkaart kenbaar maken. Bouwplaatsen moeten overigens wel bij Bewuste Bouwers zijn aangesloten.

Om (onveilige) situaties makkelijker te kunnen signaleren, heeft men sinds de zomer van 2017 tevens een meldingsapp gelanceerd. Met deze app kunnen derden eenvoudig zaken doorspelen, opbouwende kritiek leveren of een compliment geven aan een specifieke bouwplaats.

Ook kunnen mensen gemakkelijk foto’s toevoegen aan hun bericht. En de aannemer heeft op zijn beurt de mogelijkheid om direct in gesprek te gaan met de melder.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit instrument inzetten?

Wil je de kans vergroten op veilig werken op de bouwplaats? Laat dan bouwbedrijven binnen jouw branche kennis maken met de Stichting Bewuste Bouwers en motiveer derden om door middel van de VerbeterdeBouw app een steentje bij te dragen aan veilig werken in de bouw.

Of leer als branche en bedrijf van de aanpak van de Stichting Bewuste Bouwers. Zie hoe je door middel van een app en/of website de omgeving kunt betrekken bij het stimuleren van gezond en veilig werken binnen jouw organisatie of branche.

Ben je werkzaam binnen de bouw? Ga dan actief in gesprek met jouw omgeving en sluit jouw werkplaats aan bij de Bewuste Bouwers.

Meer weten?

Lees hier meer over de visie en missie van de stichting Bewuste Bouwers of ga naar de website van VerbeterDeBouw.