Instrument: Veiligheidsladder

De veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren. Als het goed is, leidt de ladder tot het Veilig Bewust Certificaat.

Het systeem is aanvankelijk ontwikkeld door Prorail. In juli 2016 heeft NEN het vervolgens in beheer genomen. NEN is internationaal erkend als schemabeheerder. De organisatie laat certificatieaudits uitvoeren door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen.

Achterliggende gedachte

Met het Veilig Bewust Certificaat tonen bedrijven aan dat zij gericht werken aan veiligheidsbewustzijn binnen hun organisatie. Het aantal onveilige situaties terugdringen, met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg, is de doelstelling ervan.

De Veiligheidsladder kent vijf treden. De afzonderlijke treden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheidsbewustzijn. Ze vormen een schaal van: een afwachtende, pathologische cultuur op trede 1 tot een zeer vooruitstrevende branche- en ketengerichte houding op trede 5.

De veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken ten behoeve van bedrijven uit diverse sectoren. Hierbij maakt men geen onderscheid tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

De methode is een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA. Het geeft inzicht in de mate van bewust veilig werken en veiligheidsbewustzijn. Ook stimuleert de ladder bewust veilig handelen binnen organisaties.

Om het certificaat te behalen moeten bedrijven een stappenplan doorlopen. Via zelfassessment wordt de veiligheidscultuur binnen het bedrijf getoetst.

De vragenlijst gaat in op zes hoofdonderwerpen:

  • leiderschap en betrokkenheid;
  • beleid en strategie;
  • organisatie en opdrachtnemers;
  • werkplek en procedures;
  • afwijkingen en communicatie;
  • audits en statistieken.

Daarnaast vindt er een audit plaats. Tijdens die audit worden op locatie waarnemingen geverifieerd door middel van interviews en werkbezoeken. De auditinstantie (Ladder Certificerende Instelling) stelt de laddertrede vast en reikt, indien het bedrijf voldoet aan de minimumeisen, het Veilig Bewust Certificaat uit.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit instrument inzetten?

Motiveer bedrijven binnen jouw branche om actief te werken aan het veiligheidsbewustzijn binnen hun organisatie door het Bewust Veilig Certificaat te behalen. Hiermee kan de huidige situatie worden geanalyseerd, verbeterd en uiteindelijk geborgd.

Wil jij actief werken aan het veiligheidsbewustzijn binnen jouw bedrijf? Of anderen laten zien dat veiligheidsbewustzijn een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering? Meld je dan aan voor het Veilig Bewust Certificaat en doorloop het stappenplan.

Meer weten?

Lees hier meer over de veiligheidsladder of ga naar de webtool veiligheidsladder. Daar kun je voor 30 dagen gratis toegang toe krijgen. Vervolgens kun je de vragenlijst binnen jouw bedrijf of branche uitzetten.