Instrument: Scan Veilig Gedrag

Met de Scan Veilig Gedrag neem je het veiligheidsgedrag in jouw organisatie onder de loep. Met dit inzicht kun je de veiligheid op de werkvloer verder gaan verhogen. De scan is een initiatief van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met de scan stel je vast wat medewerkers en leidinggevenden concreet dóen voor veiligheid op het werk, en waarom. De ingevulde gegevens in de Scan Veilig Gedrag worden tijdelijk opgeslagen in een database. De informatie is alleen toegankelijk voor deelnemers aan de scan. Gegevens worden niet gedeeld met derden.

Achterliggende gedachte

Naast het opvolgen van regels en procedures (compliance), dragen medewerkers steeds vaker vrijwillig en (pro)actief bij aan een veilige werkomgeving (participatie).

Compliance is belangrijk om een basisniveau van veiligheid te kunnen waarborgen. Participatie helpt de veiligheid in de organisatie naar een hoger plan.

Door participatiegedrag bouwen medewerkers zelf actief aan een veilige werkomgeving, omdat ze er belang aan hechten. Het resultaat is een veilige werkomgeving op de lange termijn.

Ook aspecten als leiderschap, motivatie, collegialiteit en management spelen een belangrijke rol bij veilig gedrag. In de Scan Veilig Gedrag komen al deze aspecten aan bod, om antwoord te geven op de vraag hoe veilig gedrag op de werkvloer is georganiseerd en wat er te verbeteren valt.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit instrument inzetten?

Wil je bedrijven binnen jouw branche helpen met het verbeteren en het analyseren van veilig gedrag? Laat ze dan kennis maken met de Scan Veilig Gedrag en motiveer hen om er direct mee aan de slag te gaan.

De scan is bruikbaar voor alle bedrijven die de veiligheid op de werkvloer nog verder willen verhogen. Zowel leidinggevende als medewerkers vullen de scan in (let op, er zijn van beide minimaal 3 deelnemers nodig). Op basis van de ingevulde vraaglijsten wordt er automatisch een feedbackrapport opgesteld met de resultaten en nuttige en concrete tips en adviezen die helpen de veiligheid op de werkvloer naar een nóg hoger plan te brengen.

Meer weten?

Benieuwd naar de (wetenschappelijke) achtergrond waarop de scan is gebaseerd? Lees dan hier meer over het onderzoek van Joyce Rupert.

Start de Scan Veilig Gedrag