Instrument: Safety@CoreBusiness

Een nieuwe methode waarmee bedrijven proactief veiligheid kunnen meten, monitoren en managen. Dat is het doel van het instrument Safety@CoreBusiness (S@CB). TNO is de ontwikkelaar ervan.

Achterliggende gedachte

Samen met bedrijven streeft TNO naar een Zero Accidents Vision. De S@CB is dan ook tot stand gekomen om resultaten van bedrijven inzichtelijk te maken en onderling de veiligheidsprestaties te vergelijken.

De methode bevat onder meer een vragenlijst. Die is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Duits. De lijst is wetenschappelijk onderbouwd en richt zich op verschillende onderwerpen rond de thema’s: mensen, organisatie, technologie en cultuur.

Inmiddels zijn tevens 40 onderwerpen geselecteerd. TNO zal samen met de bedrijven kijken welke van de 40 relevant zijn om binnen de organisatie te meten.

De volgende stap is een gepersonaliseerde vragenlijst. Die is te vinden in een digitale omgeving. Nadat de vragen binnen de organisatie zijn ingevuld, analyseert TNO de resultaten en maakt de organisatie die vervolgens in een rapport en presentatie beschikbaar. Bedrijven kunnen daardoor in één oogopslag zien welke factoren van invloed zijn op veiligheidsprestaties in het bedrijf.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit instrument inzetten?

De S@CB kan ingezet worden binnen jouw branche om veiligheidsprestaties tussen organisaties te vergelijken en te monitoren.

Ben jij werkzaam bij een bedrijf en wil jij de veiligheidsprestaties in kaart brengen en proactief managen? Neem dan contact op met TNO en maak gebruik van deze wetenschappelijk gefundeerde vragenlijst.

Meer weten?

Lees hier meer over Safety@Corebusiness van TNO.