Instrument: Een uitwisseling

Een uitwisseling stelt bedrijven en medewerkers in staat om op een originele en praktische manier van elkaar te leren. Je neemt een kijkje in de keuken van een ander. Dat kan binnen of buiten je eigen branche. Daarnaast ben je benieuwd naar de visie van de ander op jouw dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld over gezond gedrag.

Achterliggende gedachte

Veiligheidskundigen en arboprofessionals werken vaak individueel of in kleine teams binnen bedrijven. Het kan om die reden prettig zijn om met een collega ‘van buiten’ te sparren.

Een uitwisseling biedt vaak een nieuw perspectief op de eigen vraag. Ook kijkt een ‘buitenstaander’ met andere ogen. Het opzetten van een uitwisselingsprogramma binnen een branche kan dan ook nieuwe inzichten geven en blinde vlekken voorkomen.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit instrument inzetten?

Heb je altijd al willen weten hoe andere bedrijven gezond gedrag (binnen of buiten jouw branche) bevorderen, hoe medewerkers betrokken worden bij het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer en hoe je ook bij het management veilig en gezond werken op de agenda krijgt en houdt? Denk dan eens aan een uitwisseling.

Brancheorganisaties kunnen uitwisselingen voor hun leden organiseren of een uitwisselingsprogramma voor hen opzetten.

Meer weten?

De BFBN, Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland, heeft in haar pilotproject uitwisselingen opgezet. Ook na afloop van de pilot is dit zogenoemde buddynetwerk in stand gebleven. Het blijkt een krachtig instrument voor de uitwisseling van kennis en ervaringen en het objectief lopen van observatierondes.

Lees hier meer over het pilotproject.

Schreuder Bouwen en Flexcorail hebben zelf een uitwisseling mogen ervaren. Kijk hier de inspiratievideo terug.