De Inspiratievideo: Gezond en veilig werken in de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie

Manager arbeidsvoorwaarden en rechtspositie Erna Bak bij de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ), houdt zich dagelijks bezig met gezond en veilig werken. VBZ hecht aan een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Ze vindt het belangrijk dat de sector hier gezamenlijk in optrekt, en dat alle bedrijven dezelfde goede arbeidsomstandigheden kennen.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Brancheorganisaties kunnen leren van deze goede praktijk en geïnspireerd raken. VBZ heeft een pilotproject gedaan voor de ontwikkeling en implementatie van een Vignet Arbeidsveiligheid. Andere branches kunnen iets oppikken van deze aanpak. Ook bedrijven kunnen leren van dit voorbeeld en het management hier mee inspireren om een goed arbeidsomstandighedenbeleid te voeren.

Meer weten?

Lees hier over het pilotproject Vignet Arbeidsveiligheid van de VBZ.

Website: www.vbz.nl