Gezond en veilig werken in de keten - steigerbouw

"Het is voor ons heel belangrijk om met een opdrachtgever te werken die de veiligheid net zo belangrijk vindt als wij dat vinden.”

Peter Hecker (secretaris VSB), Bink van Reek (bedrijfsleider Rojo Steigerbouw) en Maarten Bolle (hoofduitvoerder aannemersbedrijf Waal) vertellen waarom het zo belangrijk is dat opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar bespreken hoe er gezond en veilig gewerkt kan worden door alle betrokkenen. En welke rol de Richtlijn Steigers daarbij speelt. Laat je inspireren om ook zelf met je opdrachtgevers of opdrachtnemers in gesprek te gaan over gezond en veilig werken.