Gezond en veilig werken in de keten - steigerbouw

De Richtlijn Steigers vormt een belangrijke factor bij gezond en veilig werken. Dat moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar bespreken. Secretaris VSB, Peter Hecker, bedrijfsleider Rojo Steigerbouw, Bink van Reek en hoofduitvoerder aannemersbedrijf Waal, Maarten Bolle vertellen waarom dat zo belangrijk is.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Laat je als branche of bedrijf inspireren om ook zelf met opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of de Inspectie SZW in gesprek te gaan over een goede organisatie van gezond en veilig werken binnen de keten.

Meer weten?

Bekijk hier het webinar ‘Ben jij al op (de) hoogte?’ en zie in meer detail hoe de steigerbranche met de richtlijn en nieuwe scholingsstructuur een belangrijke extra stap zet in het zelf organiseren van gezond en veilig werken.

Website: http://www.vsbweb.nl/