Het Onderzoek: Zelfregulering en de rol van de overheid (TNO, 2016)

Hoe kan de rol van het Ministerie van SZW in verband met zelfregulering en de rol van de overheid verder vorm krijgen? Hoe moet het verder na afloop van het programma Zelfregulering eind 2017? In opdracht van SZW deed TNO daar onderzoek naar, met het Handvat Gedragscode Gezond en Veilig Werken als resultaat.

Achterliggende gedachte

Om veilig en gezond werken te bevorderen, wil het ministerie zelfregulering aanmoedigen bij werkgevers en werknemers. Het programma Zelfregulering loopt eind 2017 af. De vraag is daarbij naar voren gekomen hoe zelfregulering (blijvend) kan worden bevorderd, en welke rol het ministerie daarin kan spelen.

Daarom gaat TNO in dit rapport specifiek in op praktijkvoorbeelden van zelfregulering uit andere beleidsdomeinen (denk aan voedsel, milieu, infra, telecom). Een quickscan is hiertoe uitgevoerd naar bestaande beleidsstudies over de rol van de overheid bij zelfregulering.

Daarnaast zijn voorbeelden van zelfregulering binnen andere beleidsdomeinen verder verkend. Ook is de inzet van gedragscodes binnen de andere domeinen in kaart gebracht.

Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van een Handvat Gedragscode Gezond en Veilig Werken.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit onderzoek leren?

Branches en bedrijven kunnen dit rapport gebruiken als naslagwerk om hun kennis te vergroten over zelfregulering en de rol van de overheid in andere beleidsdomeinen. Daarnaast kan dit onderzoek gebruikt worden als achtergrondinformatie voor ‘het handvat gedragscodes’ dat door TNO is ontwikkeld.

Meer weten? 

Handvat Gedragscodes Gezond en Veilig Werken

Download hier

Zelfregulering en de rol van de overheid (TNO, 2016)

Download hier