Het Onderzoek: Commitment strategie voor veiligheid: de nul houden (Zwetsloot, 2017)

De commitmentstrategie voor veiligheid, gebaseerd op het onderzoek naar de succesfactoren die bijdragen aan de implementatie van een Nul-Ongevallen Visie / Zero Accidents Vision. Daar richt Gerard Zwetsloot zich op in dit onderzoeksartikel.

Achterliggende gedachte

Dit artikel is gerelateerd aan het Europese onderzoek waarin Arbo-instituten uit 7 EU-landen onderzochten wat een nul-ongevallenvisie betekent. Ze bekeken daarbij 27 bedrijven. Het onderzoek vond plaats onder leiding van TNO.

Kern van deze visie is dat bedrijven vrij van (ernstige) ongevallen dienen te zijn. Dit artikel beschrijft hoe de nul- ongevallenvisie kan leiden tot een ‘commitmentstrategie’ voor veiligheid.

Het streven naar ongevalsvrije productie vergt innovatieve en inspirerende benaderingen voor de verbeteringen van veiligheid, zo luidt de conclusie. Sleutels tot succes zijn daarbij: een sterke commitment, een goede veiligheidscommunicatie en een rechtvaardige en lerende veiligheidscultuur met veel betrokkenheid.

Wat kunnen branches en bedrijven van dit onderzoek leren?

In dit onderzoeksartikel wordt inzicht gegeven in wat er wordt verstaan onder een nul-ongevallen visie. Ook biedt men inzicht in de succesfactoren voor de implementatie. Bedrijven en branches kunnen dit artikel lezen om kennis te vergroten over een nul-ongevallenvisie en inzicht te krijgen in de sleutels tot succes.

Meer weten?

Commitment strategie voor veiligheid: de nul houden (Zwetsloot, 2017)

Download hier