Stappenplan: Handvat Gedragscodes Gezond en Veilig Werken

De gedragscode is een veelgebruikt instrument om zelfregulering bij bedrijven te stimuleren. Zo’n code kan bijdragen aan blijvende aandacht voor gezond en veilig werken op de werkvloer. 

Een gedragscode is een afspraak tussen partijen over bijvoorbeeld waarden, normen of regels. Die gelden voor alle organisaties die zich aan de code hebben verbonden. Een code kan worden opgesteld op het niveau van een groep bedrijven of een branche.

Achterliggende gedachte

Gezond en veilig werken is van belang voor werkgevers én werknemers. De Arbowet en regelgeving stellen louter minimumeisen en doelen op dit terrein.

Daarnaast wil de wetgever de verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid daar leggen waar deze thuishoort: op de werkvloer van de bedrijven zelf.

De grote diversiteit van het bedrijfsleven maakt maatwerk noodzakelijk. Dit valt niet altijd vorm te geven via wetgeving.

Maar zelfregulering kan wel maatwerk opleveren: in dat geval geven partijen zelf invulling aan het bevorderen van gezond en veilig werken. Brancheorganisaties zijn bij uitstek geschikt om te helpen bij de ontwikkeling van een gedragscode.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Wil je binnen de branche of in een keten van bedrijven overgaan op een vorm van zelfregulering om gezond en veilig werken te bevorderen? Verken dan stapsgewijs aan de hand van het Handvat Gedragscodes of zo’n code het juiste instrument is om je specifieke doel te bereiken.

Ontdek hoe je een gedragscode kunt ontwikkelen, implementeren en borgen.

Meer weten?

Handvat Gedragscodes Gezond en Veilig Werken

Download hier