Handreiking: Werken aan een cultuur van gezond en veilig werken

Het pamflet ‘Werken aan een cultuur van gezond en veilig werken’ visualiseert de ‘knoppen’ waar bedrijven aan kunnen draaien om een cultuur van gezond en veilig werken te bevorderen. Het is ontwikkeld tijdens een gezamenlijk project van de Inspectie en de beleidsdirectie van het Ministerie van SZW. Het pamflet is de vrucht van een gedeelde visie.

Achterliggende gedachte

Een positieve veiligheidscultuur hangt samen met een kleine kans op een arbeidsongeval. Uit ongevalonderzoek blijkt dat onveilig gedrag vaak een rol speelde bij een ongeluk. Dit onveilige gedrag werd min of meer getolereerd.

Veilig gedrag draagt actief bij aan een veilige werkomgeving (participatie). Dit naast het opvolgen van regels en procedures (compliance). Dat blijkt uit onderzoek van Joyce Rupert (2013).

Compliance is belangrijk om een basisniveau van veiligheid te kunnen waarborgen in de organisatie. Participatie helpt om de veiligheid in de organisatie ook structureel te borgen. De Inspectie SZW en de directie Gezond en Veilig Werken van het Ministerie zijn daarom samen in 2017 het project veiligheidscultuur gestart.

Het project is begonnen met de ontwikkeling van een gedeelde visie. Die geeft inzicht in de elementen die bijdragen aan een cultuur waarin gezond en veilig kan worden gewerkt. De visie is in een werksessie met deelnemers vanuit Inspectie SZW, beleid, bedrijfsleven en wetenschap uitgewerkt in het pamflet.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Het pamflet kan worden ingezet om het gesprek binnen een branche of bedrijf aan te gaan over het belang van aandacht voor cultuur en gedrag. Het helpt om cultuur en gedrag bespreekbaar te maken, zowel op managementniveau als op de werkvloer. Het kan motiveren om hiermee actief aan de slag te gaan. Daarnaast kunnen branches en bedrijven hun kennis met het pamflet vergroten over de ‘knoppen’ waar je aan kunt draaien bij het werken aan een cultuur van gezond en veilig werken.

Meer weten?

Lees hier meer over het onderzoek ‘Van compliance naar participatie’ van Joyce Rupert.

Pamflet Werken aan een cultuur van gezond en veilig werken

Download